cara log in e operasi
eOperasi Login Modul Pengurusan Guru

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) melalui Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM) telah membangunkan satu modul yang diberi nama e-Operasi bagi memperkemaskan Sistem Pengurusan Sekolah (SPS). Modul ini telah diselia oleh Bahagian Pengurusan Sekolah…