Semakan Keputusan MUET On Demand Januari 2019 Online
Semakan Keputusan MUET On Demand 2024 Online

Antara syarat kemasukan ke Institut Pengajian Tinggi Awam dan Swasta adalah pemohon perlu untuk menduduki peperiksaan Malaysian University English Test (MUET) dengan mendapat Band tertentu yang disyaratkan. Peperiksaan MUET dikendalikan oleh…