jadual peperiksaan MUET 2019
Kalendar Peperiksaan MUET 2023 MPM Sesi 1, 2 & 3

Malaysian English University Test (MUET) adalah merupakan satu bentuk ujian Bahasa Inggeris yang melibatkan empat komponen iaitu lisan (speaking), penulisan (writing), bacaan (reading) dan pendengaran (listening) dan peperiksaan MUET diselia…

contoh karangan langkah mengatasi masalah jerebu di Malaysia
Langkah Mengatasi Masalah Jerebu Di Malaysia

Alam sekitar merupakan salah satu tema yang selalu digunakan sebagai soalan dalam penulisan karangan Bahasa Melayu. Topik ini dipilih kerana para pelajar pasti mempunyai pengetahuan atau pernah mempunyai pengalaman yang…

Semakan Keputusan e GTukar online 2019
Semakan keputusan egTukar 2023 secara online

e-GTukar merupakan satu modul bagi Sistem Pengurusan Sekolah (SPS), Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) yang diletakkan di bawah pengurusan guru. Ia telah dibangunkan sendiri oleh Bahagian Pengurusan Sekolah Harian (BPSH), Bahagian Pengurusan…