cara log in e operasi
eOperasi Login Modul Pengurusan Guru

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) melalui Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM) telah membangunkan satu modul yang diberi nama e-Operasi bagi memperkemaskan Sistem Pengurusan Sekolah (SPS). Modul ini telah diselia oleh Bahagian Pengurusan Sekolah…

jadual peperiksaan MUET 2019
Kalendar Peperiksaan MUET 2024 MPM Sesi 1, 2 & 3

Malaysian English University Test (MUET) adalah merupakan satu bentuk ujian Bahasa Inggeris yang melibatkan empat komponen iaitu lisan (speaking), penulisan (writing), bacaan (reading) dan pendengaran (listening) dan peperiksaan MUET diselia…