cara log in e operasi
eOperasi Login Modul Pengurusan Guru

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) melalui Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM) telah membangunkan satu modul yang diberi nama e-Operasi bagi memperkemaskan Sistem Pengurusan Sekolah (SPS). Modul ini telah diselia oleh Bahagian Pengurusan Sekolah…

jadual peperiksaan MUET 2019
Kalendar Peperiksaan MUET 2024 MPM Sesi 1, 2 & 3

Malaysian English University Test (MUET) adalah merupakan satu bentuk ujian Bahasa Inggeris yang melibatkan empat komponen iaitu lisan (speaking), penulisan (writing), bacaan (reading) dan pendengaran (listening) dan peperiksaan MUET diselia…

contoh karangan langkah mengatasi masalah jerebu di Malaysia
Langkah Mengatasi Masalah Jerebu Di Malaysia

Alam sekitar merupakan salah satu tema yang selalu digunakan sebagai soalan dalam penulisan karangan Bahasa Melayu. Topik ini dipilih kerana para pelajar pasti mempunyai pengetahuan atau pernah mempunyai pengalaman yang…