Tarikh penting jadual pembayaran pencen 2020 pesara kerajaan

Maklumat terkini telah dikemaskini oleh myGC.editor

Surat pekeliling / edaran Jabatan Perkhidmatan Persaraan berhubung dengan tarikh dan peraturan pembayaran pencen bulanan tahun 2020 yang baharu telah dikeluarkan. Pembayaran pencen adalah melibatkan bekas kakitangan kerajaan yang sudah menamatkan perkhidmatan mereka awal atau telah mencapai umur untuk menamatkan perkhidmatan. Pembayaran kepada pesara kerajaan ini akan dimasukkan terus ke dalam akaun mereka pada satu tarikh yang telah ditetapkan dengan sebarang perubahan dalam tarikh bayaran akan dimaklumkan terlebih dahulu. Bayaran pada kebiasaannya di buat pada hujung bulan iaitu sebelum pembayaran gaji bulanan penjawat awam.

Surat pekeliling tersebut adalah bertujuan untuk memaklumkan tarikh pembayaran pencen bulanan pesara kerajaan, Jabatan Perkhidmatan Awam bagi tahun 2020 dan peraturan yang perlu dipatuhi bagi memastikan penyediaan pencen bulanan dapat diuruskan dengan sempurna dan pencen bulanan dibayar mengikut tarikh yang telah ditetapkan. Tarikh pembayaran ini amat penting bagi pesara dalam membeli keperluan harian dan menyara keluarga mereka.

Untuk pengetahuan semua, pihak Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) ada membangunkan satu aplikasi pintar yang membolehkan pesara untuk memperolehi maklumat seperti data peribadi, data perkhidmatan, hal ehwal persaraan dan maklumat bayaran pencen yang diterima setiap bulan. Aplikasi ini dinamakan mypesara, yang boleh di muat turun di Google Playstore atau Apple Appstore.

JADUAL PENCEN 2020 TARIKH PEMBAYARAN PENCEN BULANAN PESARA KERAJAAN

Jadual bayaran pencen bulanan ini penting berikutan ia memudahkan anggota berpencen atau tanggungan / waris pesara merancang dan menguruskan perbelanjaan isi rumah dengan lebih teratur selain membuat simpanan kewangan peribadi.

Berikut adalah perincian tarikh bayaran pencen bulanan dalam jadual pembayaran pencen bulanan pesara kerajaan bagi tahun 2020. Pembayaran Pencen Perkhidmatan anggota pencen perkhidmatan awam adalah dibayar sebulan sekali di mana tarikh pembayaran pencen adalah tertakluk kepada pindaan dari masa kesemasa.

Tarikh penting jadual pembayaran pencen 2020 pesara kerajaan
Tarikh penting jadual pembayaran pencen 2020 pesara kerajaan
Maklumat tarikh pembayaran pencen untuk pesara kerajaan adalah seperti berikut :-

JADUAL PEMBAYARAN PENCEN BULANAN PESARA KERAJAAN TAHUN 2020

Tahun Baru Cina 25 & 26 Januari
Tarikh penting jadual pembayaran pencen 2020 pesara kerajaanJANUARITarikh penting jadual pembayaran pencen 2020 pesara kerajaanFEBRUARITarikh penting jadual pembayaran pencen 2020 pesara kerajaanMAC
15.1.2020
(Rabu)
20.02.2020
(Khamis)
19.03.2020
(Khamis)
Hari Raya Aidilfitri 24 & 25 Mei
Hari Pesta  Kaamatan 30 & 31 Mei
Hari Gawai 1 & 2 Jun
Tarikh penting jadual pembayaran pencen 2020 pesara kerajaanAPRILTarikh penting jadual pembayaran pencen 2020 pesara kerajaanMEITarikh penting jadual pembayaran pencen 2020 pesara kerajaanJUN
21.4.2020
(Selasa)
13.5.2020
(Rabu)
18.06.2020
(Khamis)
Hari Raya Aidiladha 31 Julai & 1 Ogos
Tarikh penting jadual pembayaran pencen 2020 pesara kerajaanJULAITarikh penting jadual pembayaran pencen 2020 pesara kerajaanOGOSTarikh penting jadual pembayaran pencen 2020 pesara kerajaanSEPTEMBER
21.07.2020
(Selasa)
19.08.2020
(Rabu)
21.09.2020
(Isnin)
Hari Deepavali 14 November
Tarikh penting jadual pembayaran pencen 2020 pesara kerajaanOKTOBERTarikh penting jadual pembayaran pencen 2020 pesara kerajaanNOVEMBERTarikh penting jadual pembayaran pencen 2020 pesara kerajaanDISEMBER
21.10.2020
(Rabu)
19.11.2020
(Khamis)
16.12.2020
(Rabu)
Hari Krismas 25 Disember

Maklumat lanjut, pesara kerajaan boleh merujuk kepada maklumat jadual berikut :-

Tarikh penting jadual pembayaran pencen 2020 pesara kerajaanTarikh Pembayaran Pencen Bulanan Tahun 2020
Tarikh penting jadual pembayaran pencen 2020 pesara kerajaan