Tarikh penting jadual pembayaran gaji 2020 penjawat awam kerajaan

Maklumat terkini telah dikemaskini oleh myGC.editor

Surat pekeliling Akauntan Negara Malaysia (ANM) berhubung dengan tarikh dan peraturan pembayaran gaji tahun 2020 telah dikeluarkan.

Surat pekeliling tersebut adalah bertujuan untuk memaklumkan tentang tarikh pembayaran gaji bulanan penjawat awam bagi tahun 2020 dan peraturan yang perlu dipatuhi oleh Kementerian / Jabatan bagi memastikan penyediaan gaji dapat diuruskan dengan sempurna dan gaji dibayar mengikut tarikh yang telah ditetapkan.

JADUAL TARIKH PEMBAYARAN GAJI TAHUN 2020 KAKITANGAN AWAM KERAJAAN

Jadual bayaran gaji bulanan ini penting buat kakitangan awam berikutan ia dapat membantu Penjawat Awam atau Kakitangan Awam (pekerja sektor awam) merancang dan menguruskan perbelanjaan isi rumah dengan lebih teratur selain membuat simpanan kewangan peribadi.

Pelaksanaan pembayaran gaji kakitangan awam kerajaan adalah melalui Sistem Gaji Berkomputer. Segala urusan ini akan diuruskan oleh Pusat Tanggungjawab (PTJ) dan juga Pejabat Perakaunan (AO).

Antara tanggungjawab PTJ adalah memastikan Borang Perubahan Gaji (Kew.320) berkaitan kes kemasukan pegawai yang diterima lewat daripada tarikh yang ditetapkan oleh Pejabat Perakaunan (AO) dikemaskini dan diproses secara berasingan, menyemak maklumat fail induk gaji dan membetulkan maklumat jika perlu dan lain-lain tanggungjawab seperti yang tertulis di Surat Pekeliling Akauntan Negara.

Untuk pembayaran gaji bagi pekerja bergaji hari bayaran mestilah diproses pada satu haribulan atau hari bekerja pertama bulan berikutnya.

Berikut adalah perincian tarikh bayaran gaji dalam jadual pembayaran gaji bulanan penjawat awam bagi tahun 2020.

Tarikh penting jadual pembayaran gaji 2020 penjawat awam kerajaan
Tarikh penting jadual pembayaran gaji 2020 penjawat awam kerajaan

JADUAL GAJI KAKITANGAN AWAM TAHUN 2020

Tarikh pembayaran gaji bulanan bagi tahun 2020 adalah seperti berikut:
Tahun Baru Cina 25 & 26 Januari
Tarikh penting jadual pembayaran gaji 2020 penjawat awam kerajaanJANUARITarikh penting jadual pembayaran gaji 2020 penjawat awam kerajaanFEBRUARITarikh penting jadual pembayaran gaji 2020 penjawat awam kerajaanMAC
16.1.2020
Khamis
24.02.2020
Isnin
25.03.2020
Rabu
Hari Gawai 1 & 2 Jun
Hari Raya Aidilfitri 24 & 25 Mei
Hari Pesta  Kaamatan 30 & 31 Mei
Tarikh penting jadual pembayaran gaji 2020 penjawat awam kerajaanAPRILTarikh penting jadual pembayaran gaji 2020 penjawat awam kerajaanMEITarikh penting jadual pembayaran gaji 2020 penjawat awam kerajaanJUN
23.4.2020
Khamis
14.5.2020
Khamis
22.06.2020
Isnin
Hari Raya Aidiladha 31 Julai & 1 Ogos
Tarikh penting jadual pembayaran gaji 2020 penjawat awam kerajaanJULAITarikh penting jadual pembayaran gaji 2020 penjawat awam kerajaanOGOSTarikh penting jadual pembayaran gaji 2020 penjawat awam kerajaanSEPTEMBER
23.07.2020
Khamis
25.08.2020
Selasa
24.09.2020
Khamis
Hari Deepavali 27 Oktober
Tarikh penting jadual pembayaran gaji 2020 penjawat awam kerajaanOKTOBERTarikh penting jadual pembayaran gaji 2020 penjawat awam kerajaanNOVEMBERTarikh penting jadual pembayaran gaji 2020 penjawat awam kerajaanDISEMBER
26.10.2020
Isnin
25.11.2020
Rabu
17.12.2020
Khamis
Hari Krismas 25 Disember

Untuk maklumat lanjut, sila rujuklampiran berikut dan surat pekeliling dari Jabatan Akauntan Negara Malaysia

LAMPIRAN JADUAL PEMBAYARAN GAJI KAKITANGAN AWAM TAHUN 2020

Tarikh penting jadual pembayaran gaji 2020 penjawat awam kerajaan
Tarikh penting jadual pembayaran gaji 2020 penjawat awam kerajaanSurat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia | Tarikh Dan Peraturan Pembayaran Gaji Tahun 2020