Permohonan Pendaftaran Rumah Selangorku Online

Maklumat terkini telah dikemaskini oleh myGC.editor

Kerajaan kini dalam usaha meningkatkan kadar pemilikan rumah dalam kalangan rakyat. Bagi mencapai sasaran ini, kerajaan negeri juga turut membantu dengan menyediakan inisiatif bagi memudahkan rakyat memiliki sekurang-kurangnya sebuah rumah sendiri. Kita sedia maklum, nilai hartanah kini kian meningkat terutama sekali di kawasan bandar. Negeri Selangor antara kawasan terkesan dengan kenaikkan harga rumah hingga menyebabkan mereka yang berpendapatan rendah sukar untuk memiliki rumah sendiri.

Oleh itu, kerajaan Negeri Selangor telah melancarkan satu program Rumah Selangorku. Permohonan Rumah Selangorku telah dibuka secara atas talian/ online bagi mereka yang berminat dan berkelayakan untuk memohon. Permohonan online adalah melalui Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor (LPHS). Program ini telah dilancarkan sejajar dengan matlamat kerajaan negeri iaitu ‘Satu keluarga satu kediaman yang sempurna’. Untuk pengetahuan semua, program ini telah mula dikuatkuasakan mulai 1 Januari 2014.

Terdapat 4 kategori Rumah Selangorku yang boleh dipohon oleh pemohon yang berminat iaitu rumah kos rendah, rumah kos sederhana rendah, rumah kos sederhana dan rumah mampu milik. Melalui program ini, harga seunit adalah tidak melebihi RM 250,000 termasuk cukai. Harga rumah pula adalah bergantung kepada keluasan, jenis, lokasi dan lain-lain kemudahan tambahan yang telah disediakan. Keluasan rumah untuk program Rumah Selangorku adalah diantara 700 kaki persegi hungga 1000 kaki persegi.

PERMOHONAN DAN PENDAFTARAN SERTA SEMAKAN STATUS RUMAH SELANGORKU ONLINE

Berikut merupakan cara untuk membuat permohonan program Rumah Selangorku, cara membuat semakan, syarat-syarat kelayakan, dokumen yang diperlukan dan lain-lain maklumat yang diperlukan berkaitan program Rumah Selangorku:

Permohonan Pendaftaran Rumah Selangorku Online
Permohonan Pendaftaran Rumah Selangorku Online
CARA MEMBUAT PERMOHONAN RUMAH SELANGORKU ONLINE
Terdapat empat jenis rumah yang boleh dipohon, rumah jenis B, C dan D serta permohonan kedai/industri mampu milik boleh didaftar secara online seperti dibawah:
Permohonan Pendaftaran Rumah Selangorku OnlineKlik pautan di yang disediakan di bawah untuk membuat permohonan
Permohonan Pendaftaran Rumah Selangorku OnlineMasukkan no kad pengenalan dan kata laluan yang telah didaftarkan kemudian tekan butang masuk
Permohonan Pendaftaran Rumah Selangorku OnlineUntuk pengguna kali pertama sila tekan daftar baru dan isikan no kad pengenalan tanpa simbol “-“. Kemudian tekan butang semak
CARA MEMBUAT PERMOHONAN RUMAH SELANGORKU SECARA MANUAL
Untuk rumah jenis A, pemohon perlu isi secara manual melali cara di bawah:
Permohonan Pendaftaran Rumah Selangorku OnlineKlik pautan di yang disediakan di bawah dan muat turun borang SPP 01
Permohonan Pendaftaran Rumah Selangorku OnlineLengkapkan borang tersebut dan hantar ke pejabat LPHS
CARA MEMBUAT SEMAKAN STATUS PERMOHONAN RUMAH SELANGORKU
Permohonan Pendaftaran Rumah Selangorku OnlineKlik pautan di yang disediakan di bawah untuk membuat semakan:

SEMAKAN STATUS PERMOHONAN RUMAH SELANGORKU

Permohonan Pendaftaran Rumah Selangorku OnlineSila masukkan no kad pengenalan kemudian tekan butang semak
SYARAT KELAYAKAN PERMOHONAN RUMAH SELANGORKU
Permohonan Pendaftaran Rumah Selangorku OnlinePemohon mestilah warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas
Permohonan Pendaftaran Rumah Selangorku OnlinePermohonan untuk rumah jenis A jumlah pendapatan isi rumah (suami dan isteri) mestilah tidak melebihi RM 3,000 sebulan manakala untuk permohonan jenis B, C dan D jumlah pendapatan isi rumah mestilah antara RM 3,001 hingga RM 10,000 sebulan
Permohonan Pendaftaran Rumah Selangorku OnlinePemohon rumah jenis B, C dan D mestilah berpendapatan minimum RM 3,001 sebulan
Permohonan Pendaftaran Rumah Selangorku OnlinePemohon atau pasangan pemohon tidak pernah memiliki rumah sama ada melalui projek kerajaan atau swasta di Selangor
Permohonan Pendaftaran Rumah Selangorku OnlineJika pendapatan isi rumah tidak melebihi RM 3,000 sebulan pemohon boleh membuat permohonan rumah jenis B, C dan D tatapi jika pendapatan isi rumah melebihi RM 3,0001 sebulan pemohon tidak dibenarkan membuat permohonan rumah jenis A
Permohonan Pendaftaran Rumah Selangorku OnlineHanya satu jenis rumah sahaja boleh dipohon
Permohonan Pendaftaran Rumah Selangorku OnlineRumah yang dibeli hendaklah didiami dan bukan untuk disewa
Permohonan Pendaftaran Rumah Selangorku OnlinePemohon yang telah mendaftar akan disenaraikan dalam senarai menunggu. Jika masih lagi dalam senarai menunggu selama 2 tahun, pemohon perlu membuat permohonan baru jika masih berminat
Permohonan Pendaftaran Rumah Selangorku OnlinePermohonan pindah milik dibenarkan selepas 5 tahun dari perjanjian jual-beli dengan mendapat kebenaran dari pihak berkuasa negeri
PENAMBAHAN SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN RUMAH SELANGORKU
Permohonan Pendaftaran Rumah Selangorku OnlineSemua permohonan yang telah berdaftar sebelum 2008 dan masih belum ditawarkan rumah dan masih berminat perlu membuat permohonan baru
Permohonan Pendaftaran Rumah Selangorku OnlineGaji minimum untuk permohonan Rumah Selangorku jenis B, C dan D adalah tidak melebihi RM 10,000
Permohonan Pendaftaran Rumah Selangorku OnlineHanya satu sahaja permohonan dibenarkan sama ada jenis A, B, C dan D
Permohonan Pendaftaran Rumah Selangorku OnlineJika pemohon telah menolak tawaran, nama pemohon dijadikan tidak aktif selama 2 tahun. Jika ingin membuat permohonan pemohon perlu membuat permohonan baru
Permohonan Pendaftaran Rumah Selangorku OnlineBermula 1 Januari 2015, tempoh sah laku permohonan adalah 2 tahun. Setelah itu, jika tidak mendapat tawaran lagi nama anda akan dikeluarkan dari senarai menunggu tawaran dan perlu membuat permohonan baru
Permohonan Pendaftaran Rumah Selangorku OnlineBermula 1 Januari 2015, semua permohonan untuk Rumah Selangorku jenis B, C dan D serta permohonan kedai/industri mampu milik hendaklah dibuat secara online
Permohonan Pendaftaran Rumah Selangorku OnlineData permohonan tidak layak akan dikekalkan dalam sistem. Jika ada permohonan untuk mengemas kini status tidak layak, dokumen perlu disediakan oleh pemohon dan akan dinilai oleh Mesyuarat Jawatankuasa Pemilihan Senarai Nama
JENIS DAN SPESIFIKASI RUMAH SELANGORKU
JENIS RUMAHKELUASAN (KPS)HARGA (RM)PENDAPATAN
Rumah Selangorku Jenis A70042,000< RM 3,000
Rumah Selangorku Jenis B750100,000 – 250,000*< RM 10,000
Rumah Selangorku Jenis C800
900
18′ x 60′
100,000 – 250,000*< RM 10,000
Rumah Selangorku Jenis D1,000
20′ x 60′
100,000 – 250,000*< RM 10,000
*Penetapan harga adalah tertakluk kepada kelulusan MMKN
DOKUMEN SOKONGAN YANG DIPERLUKAN UNTUK PERMOHONAN RUMAH SELANGORKU
Permohonan Pendaftaran Rumah Selangorku OnlineSalinan kad pengenalan pemohon dan pasangan
Permohonan Pendaftaran Rumah Selangorku OnlineSurat pengesahan bujang daripada majikan atau Pesuruhjaya Sumpah jika bekerja sendiri bagi pemohon belum berkahwin
Permohonan Pendaftaran Rumah Selangorku OnlineSalinan surat nikah/daftar perkahwinan/surat cerai/sijil kematian pasangan
Permohonan Pendaftaran Rumah Selangorku OnlineLaporan dan rekod pemohon dan pasangan di Central Credit Reference Information System (CCRIS) atau CTOS yang menyatakan laporan dan rekod CCRIS
Permohonan Pendaftaran Rumah Selangorku OnlineSurat akuan sumpah daripada pesuruhjaya sumpah jika pasangan tidak bekerja
Permohonan Pendaftaran Rumah Selangorku OnlinePenyata gaji terkini atau pengesahan pendapatan daripada Pesuruhjaya Sumpah jika bekerja sendiri
Permohonan Pendaftaran Rumah Selangorku OnlinePenyata KWSP jika ada
MAKLUMAT LANJUT
Jika anda mempunyai masalah, sila rujuk maklumat dibawah untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan:
Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor
Tingkat 5, Podium Utara
Bangunan SSAAS
40503 Shah Alam
Permohonan Pendaftaran Rumah Selangorku OnlineFAQ Rumah Selangorku
Permohonan Pendaftaran Rumah Selangorku OnlineLaman Facebook Rasmi Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor