eOperasi Login Modul Pengurusan Guru

Maklumat terkini telah dikemaskini oleh myGC.editor

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) melalui Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM) telah membangunkan satu modul yang diberi nama e-Operasi bagi memperkemaskan Sistem Pengurusan Sekolah (SPS). Modul ini telah diselia oleh Bahagian Pengurusan Sekolah Harian (BPSH), Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM), dan Sektor Operasi Pendidikan (SOP) bagi memastikan sistem ini beroperasi dengan baik.

Modul ini bertujuan melicinkan pengurusan data berkaitan guru dan bukan guru yang melibatkan beberapa kategori pengguna iaitu pentadbir sistem dan pengguna.

Pentadbir sistem membabitkan pengurusan KPM di peringkat Bahagian, Negeri, Daerah, dan Sekolah. Hanya mereka yang dilantik oleh KPM sahaja boleh menggunakan modul ini berdasarkan keperluan yang dibenarkan. Manakala kategori pengguna pula melibatkan guru dan bukan guru.

Pengguna harus mendaftar dengan terlebih dahulu sebelum menggunakan modul e-operasi berdasarkan keperluan mereka. Dengan adanya sistem ini semua bahagian sektor operasi pendidikan seperti  Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional, Bahagian Sukan, Bahagian Kokurikulum dan Kesenian serta Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan guru boleh mengemaskini data yang diperlukan secara online.

Muka hadapan e-operasi ini juga sangat kemas dan mudah untuk digunakan. Terdapat pautan segara seperti pendaftaran pengguna baru di mana semua pengguna perlu membuat pendaftaran terlebih dahulu sebelum boleh log masuk ke dalam sistem.

Terdapat juga pautan surat siaran dan manual mengguna untuk kemudahan pengguna.

CARA LOGIN e-OPERASI – MODUL PENGURUSAN GURU KPM ONLINE

Berikut merupakan cara untuk log in modul e-operasi dan membuat pendaftaran kali pertama beserta pautan muat turun manual pengguna:

eOperasi Login Modul Pengurusan Guru
eOperasi Login Modul Pengurusan Guru

 CARA MEMBUAT PENDAFTARAN PENGGUNA BARU

DAFTAR PENGGUNA BARU e-OPERASI

eOperasi Login Modul Pengurusan GuruSila layari pautan di atas
eOperasi Login Modul Pengurusan GuruLengkapkan semua butiran yang diperlukan
eOperasi Login Modul Pengurusan GuruCipta satu ID pengguna dan kata laluan
eOperasi Login Modul Pengurusan GuruKemudian tekan butang simpan

 CARA LOG IN KE SISTEM e-OPERASI

LOG IN SISTEM e-OPERASI

eOperasi Login Modul Pengurusan GuruSila layari pautan di atas
eOperasi Login Modul Pengurusan GuruMasukkan ID pengguna, kata laluan dan kad pengenalan yang didaftarkan
eOperasi Login Modul Pengurusan GuruTekan butang log in dan anda boleh mengemaskini data ke dalam sistem mengikut peranan pengguna atau pentadbir sistem

 MANUAL PENGGUNA

Berikut adalah manual untuk menggunakan modul e-operasi yang disediakan oleh KPM. Sila muat turun pada pautan di bawah:
eOperasi Login Modul Pengurusan GuruManual Pengguna Am e-Operasi