Tarikh keputusan ulangan STPM 2019 semester 1 dan 2 keluar bulan Februari 2020

Maklumat terkini telah dikemaskini oleh myGC.editor

Semua calon-calon yang telah menduduki peperiksaan Ulangan semester 1 (U1) dan peperiksaan Ulangan semester 2 (U2) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) pada tahun 2019 boleh mendapatkan pernyataan keputusan STPM Ulangan U1, U2 masing-masing dijangka pada satu tarikh dalam bulan Februari 2020.

Setiap tahun, keputusan peperiksaan Ulangan semester 1 (U1) dan peperiksaan Ulangan semester 2 (U2) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) 2019 akan diumumkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) dalam bulan Februari, cuma tarikh keputusan dikeluarkan adalah berbeza. Apapun, yang pasti keputusan Ulangan STPM semester 1 dan 2 akan diumumkan keluar pada bulan Februari 2020.

SEMAKAN KEPUTUSAN ULANGAN STPM 2019 SEMESTER 1 DAN 2 SECARA ONLINE DAN SMS PADA TARIKH RASMI

Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) menyediakan dua mekanisme atau kaedah bagi tujuan semakan keputusan Ulangan STPM 2019 semester 1, 2 iaitu secara dalam talian (online) dan menggunakan perkhidmatan sistem pesanan ringkas mySMS.

Berikut adalah ruangan pengemaskinian maklumat tarikh rasmi dan kaedah untuk membuat semakan serta mendapatkan pernyataan keputusan peperiksaan Ulangan semester 1 (U1) dan peperiksaan Ulangan semester 2 (U2) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM).

Tarikh keputusan ulangan STPM 2019 semester 1 dan 2 keluar bulan Februari 2020
Tarikh keputusan ulangan STPM 2019 semester 1 dan 2 keluar bulan Februari 2020
TARIKH KEPUTUSAN ULANGAN STPM 2019 U1 DIUMUMKAN
TarikhJam
5 Februari 2020
10:00 Pagi
Berikut adalah tarikh rasmi selepas pengumuman daripada Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) .
TARIKH KEPUTUSAN ULANGAN STPM 2020 U2 DIUMUMKAN
TarikhJam
7 Februari 2020
10:00 Pagi
Berikut adalah tarikh rasmi selepas pengumuman daripada Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) .
CARA SEMAKAN KEPUTUSAN ULANGAN STPM 2019 U1 DAN U2 SECARA ONLINE
Semakan keputusan peperiksaan Ulangan STPM 2019 semester 1 / 2 secara dalam talian (online) adalah melalui sistem aplikasi semakan Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM), sila klik pada judul pautan di bawah.
Tarikh keputusan ulangan STPM 2019 semester 1 dan 2 keluar bulan Februari 2020Keputusan Ulangan STPM 2019 semester 1 (U1) – Check Online
Tarikh keputusan ulangan STPM 2019 semester 1 dan 2 keluar bulan Februari 2020Keputusan Ulangan STPM 2019 semester 2 (U2) – Check Online
Sebagai makluman, Sistem aplikasi bagi semakan keputusan STPM Ulangan P1, P2 2019 hanya dibuka bermula pada tarikh keputusan yang akan diumumkan nanti.
Calon-calon hanya perlu memasukkan No Kad Pengenalan tanpa tanda () dan Nombor Angka Giliran tanpa selang dalam ruangan yang diminta.
CARA SEMAKAN KEPUTUSAN ULANGAN STPM 2019 U1 DAN U2 SECARA SMS
Semakan keputusan STPM Ulangan P1, P2 2019 melalui perkhidmatan mySMS 15888 adalah dengan menggunakan format teks mesej penghantaran seperti berikut.
Taip: STPM (jarak) RESULTU1 (jarak) NO KAD PENGENALAN SMS ke 15888
Taip: STPM (jarak) RESULTU2 (jarak) NO KAD PENGENALAN SMS ke 15888
Tarikh keputusan ulangan STPM 2019 semester 1 dan 2 keluar bulan Februari 2020