Semakan Keputusan MUET On Demand 2021 Online

Maklumat terkini telah dikemaskini oleh myGC.editor

Antara syarat kemasukan ke Institut Pengajian Tinggi Awam dan Swasta adalah pemohon perlu untuk menduduki peperiksaan Malaysian University English Test (MUET) dengan mendapat Band tertentu yang disyaratkan. Peperiksaan MUET dikendalikan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM). Peperiksaan MUET merupakan satu bentuk penilaian penguasaan Bahasa Inggeris pelajar berdasarkan empat komponen iaitu lisan (speaking), penulisan (writing), bacaan (reading) dan pendengaran (listening). Setiap tahun peperiksaan MUET akan diadakan sebanyak tiga kali iaitu sesi 1, 2 dan 3. Permohonan boleh dilakukan secara online di laman sesawang rasmi MPM pada tarikh yang telah ditetapkan mengikut kalendar peperiksaan MUET.

Selain daripada tiga sesi peperiksaan MUET seperti yang telah ditetapkan, MPM juga turut mengadakan MUET on Demand (MoD) bagi pelajar yang ingin menduduki peperiksaan MUET di luar tarikh kalender peperiksaan MUET. Peperiksaan MoD juga dijalankan secara Computer Based-Test dan juga secara Paper Based-Test. MPM akan memaklumkan kepada umum melalui laman sesawang rasminya tentang tarikh peperiksaan MoD. Oleh itu, pelajar yang ingin mengambil peperiksaan MoD boleh membuat permohonan seperti biasa pada tarikh yang telah ditetapkan.

Langkah-langkah membuat pendaftaran MoD adalah sama seperti membuat pendaftaran MUET. Calon dikehendaki membawa slip pendaftaran peperiksaan MUET sebagai rujukan ketika peperiksaan sedang dijalankan. Calon dikehendaki membuat persediaan sendiri sebelum menduduki peperiksaan. Pihak MPM tidak mengendalikan sebarang kelas persediaan untuk menghadapi peperiksaan MUET mahu pun MoD. Tarikh keputusan peperiksaan MUET dan MoD akan dimaklumkan oleh pihak MPM dan semakan juga boleh dilakukan secara atas talian.

SEMAKAN KEPUTUSAN MUET ON DEMAND (MoD) 2021 ONLINE

Berikut dikongsikan cara dan tarikh membuat semakan keputusan MUET On Demand (MoD) secara online. Turut dikongsikan adalah tarikh-tarikh penting MUET mengikut sesi:

Semakan Keputusan MUET On Demand Januari 2019 Online

KAEDAH CARA MEMBUAT SEMAKAN MoD

Semakan MoD 2021

Berikut merupakan cara-cara membuat semakan keputusan MoD 2021

  1. Klik pada pautan seperti di atas
  2. Masukkan nombor kad pengenalan anda seperti yang telah didaftarkan dan tekan butang hantar
JADUAL KEPUTUSAN MUET ON DEMAND (MoD) 2021
Tarikh keputusan MUET on Demand bagi tahun 2021 adalah seperti berikut:
No 1JANUARINo 2FEBRUARINo 3MAC
18.02.2021
25.02.2021/ 18.03.2021
15.04.2021
No 4APRILNo 5JUNNo 6JULAI
27.04.2021
8.07.2021
16.07.2021
No 7OGOSNo 8SEPTEMBERNo 9OKTOBER
7.09.2021
30.09.2021
16.11.2021
No 10NOVEMBERNo 11DISEMBER
Semua tarikh keputusan MUET on Demand adalah tertakluk kepada pindaan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia

MAKLUMAT LANJUT

Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut mengenai MoD sila layari laman sesawang rasmi MPM ataupun alamat berikut. Turut disertakan juga adalah pautan muat turun jadual peperiksaan MUET yang lengkap:

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA

PERSIARAN 1, BANDAR BARU SELAYANG,

68100 BATU CAVES, SELANGOR DARUL EHSAN

Tel: 03-61261600 Faksimile: 03-61361488 Portal MPM: www.mpm.edu.my E-mel: ceo@mpm.edu.my