Semakan Keputusan MUET On Demand 2020 Online

Maklumat terkini telah dikemaskini oleh myGC.editor

Antara syarat kemasukan ke Institut Pengajian Tinggi Awam dan Swasta adalah pemohon perlu untuk menduduki peperiksaan Malaysian University English Test (MUET) dengan mendapat Band tertentu yang disyaratkan. Peperiksaan MUET dikendalikan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM). Peperiksaan MUET merupakan satu bentuk penilaian penguasaan Bahasa Inggeris pelajar berdasarkan empat komponen iaitu lisan (speaking), penulisan (writing), bacaan (reading) dan pendengaran (listening). Setiap tahun peperiksaan MUET akan diadakan sebanyak tiga kali iaitu sesi 1, 2 dan 3. Permohonan boleh dilakukan secara online di laman sesawang rasmi MPM pada tarikh yang telah ditetapkan mengikut kalendar peperiksaan MUET.

Selain daripada tiga sesi peperiksaan MUET seperti yang telah ditetapkan, MPM juga turut mengadakan MUET on Demand (MoD) bagi pelajar yang ingin menduduki peperiksaan MUET di luar tarikh kalender peperiksaan MUET. Peperiksaan MoD juga dijalankan secara Computer Based-Test dan juga secara Paper Based-Test. MPM akan memaklumkan kepada umum melalui laman sesawang rasminya tentang tarikh peperiksaan MoD. Oleh itu, pelajar yang ingin mengambil peperiksaan MoD boleh membuat permohonan seperti biasa pada tarikh yang telah ditetapkan.

Langkah-langkah membuat pendaftaran MoD adalah sama seperti membuat pendaftaran MUET. Calon dikehendaki membawa slip pendaftaran peperiksaan MUET sebagai rujukan ketika peperiksaan sedang dijalankan. Calon dikehendaki membuat persediaan sendiri sebelum menduduki peperiksaan. Pihak MPM tidak mengendalikan sebarang kelas persediaan untuk menghadapi peperiksaan MUET mahu pun MoD. Tarikh keputusan peperiksaan MUET dan MoD akan dimaklumkan oleh pihak MPM dan semakan juga boleh dilakukan secara atas talian.

SEMAKAN KEPUTUSAN MUET ON DEMAND (MoD) SESI JANUARI 2020 ONLINE

Berikut dikongsikan cara dan tarikh membuat semakan keputusan MUET On Demand (MoD) secara online. Turut dikongsikan adalah tarikh-tarikh penting MUET mengikut sesi:

Semakan Keputusan MUET On Demand 2020 Online
Semakan Keputusan MUET On Demand 2020 Online
TARIKH SEMAKAN KEPUTUSAN MoD JANUARI 2020
BUKAMASA
30 Januari 2020Semakan Keputusan MUET On Demand 2020 Online
KAEDAH CARA MEMBUAT SEMAKAN MoD

Semakan MoD Januari 2020

Berikut merupakan cara-cara membuat semakan keputusan MoD 2020
Semakan Keputusan MUET On Demand 2020 OnlineKlik pada pautan seperti di atas
Semakan Keputusan MUET On Demand 2020 OnlineMasukkan nombor kad pengenalan anda seperti yang telah didaftarkan dan tekan butang hantar
PENANGGUHAN MUET ON DEMAND
MoD Sesi April dan Jun telah dibatalkan oleh MPM akibat Covid-19. MoD Sesi April telah ditangguhkan ke Sesi Julai. 
Semakan Keputusan MUET On Demand 2020 Online
JADUAL KEPUTUSAN MUET ON DEMAND (MoD) 2020
Tarikh keputusan MUET on Demand bagi tahun 2020 adalah seperti berikut:
Semakan Keputusan MUET On Demand 2020 OnlineJANUARISemakan Keputusan MUET On Demand 2020 OnlineFEBRUARISemakan Keputusan MUET On Demand 2020 OnlineMAC
30.01.2020
Khamis
10.03.2020
Selasa
14.04.2020
Selasa
Semakan Keputusan MUET On Demand 2020 OnlineAPRILSemakan Keputusan MUET On Demand 2020 OnlineJUNSemakan Keputusan MUET On Demand 2020 OnlineJULAI
5.05.2020
Selasa
7.07.2020
Selasa
6.08.2020
Khamis
Semakan Keputusan MUET On Demand 2020 OnlineOGOSSemakan Keputusan MUET On Demand 2020 OnlineSEPTEMBERSemakan Keputusan MUET On Demand 2020 OnlineOKTOBER
8.09.2020
Selasa
8.10.2020
Khamis
17.11.2020
Selasa
Semakan Keputusan MUET On Demand 2020 OnlineNOVEMBERSemakan Keputusan MUET On Demand 2020 OnlineDISEMBER
24.11.2020
Selasa
22.12.2020
Selasa
Semua tarikh keputusan MUET on Demand adalah tertakluk kepada pindaan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia
MAKLUMAT LANJUT
Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut mengenai MoD sila layari laman sesawang rasmi MPM ataupun alamat berikut. Turut disertakan juga adalah pautan muat turun jadual peperiksaan MUET yang lengkap:

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA

PERSIARAN 1, BANDAR BARU SELAYANG,

68100 BATU CAVES, SELANGOR DARUL EHSAN

Tel: 03-61261600 Faksimile: 03-61361488 Portal MPM: www.mpm.edu.my E-mel: ceo@mpm.edu.my

Semakan Keputusan MUET On Demand 2020 OnlinePortal Rasmi Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM)
Semakan Keputusan MUET On Demand 2020 OnlineJadual Lengkap Kalendar Peperiksaan MUET Tahun 2020