Format Baharu Pentaksiran PT3 Bermula Tahun 2019

Pentaksiran Tingkatan 3 (Pt3) merupakan sebuah pentaksiran yang digunakan untuk menilai kefahaman pelajar tingkatan 3 di sekolah menengah. Pt3 mula dilaksanakan bagi menggantikan Penilaian Menengah Rendah (PMR) bermula pada tahun 2014. Format yang diguna pakai dalam Pt3 berbeza dengan PMR di mana terdapat empat komponen yang akan dinilai iaitu kajian kes untuk mata pelajaran geografi dan sejarah, ujian lisan, ujian mendengar untuk mata pelajaran Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris dan ujian bertulis untuk mata pelajaran lain.

Sebelum Pt3 disahkan menggantikan PMR, terdapat beberapa jenis pentaksiran yang dicadangkan antaranya Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS), Pentaksiran Berasaskan Sekolah Menengah Rendah (PBSMR) dan Penilaian Pentaksiran Menengah Rendah (PPMR). Namun ia mendapat maklum balas negatif dan rungutan daripada ibu bapa dan juga guru-guru. Para guru menyatakan ketidak puasan hati mereka kerana mereka berasa terbeban dengan pendekatan pentaksiran yang baharu ini. Ia juga telah diakui oleh Menteri Pendidikan ketika itu, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan beliau berjanji akan mengkaji dan meneliti bagi mengatasi kelemahan itu.

Akhirnya pada bulan April 2014 kerajaan mengumumkan pentaksiran yang baharu iaitu Pentaksiran Tingkatan 3 (Pt3). Ia mendapat respon positif daripada ibu bapa, pelajar dan guru. Kemudian dari tahun ke tahun Pt3 akan diperbaiki formatnya bagi mencapai piawaian yang diinginkan. Pada 29 November 2018, satu surat siaran daripada LPKPM telah dikeluarkan berkaitan format 20 mata pelajaran dalam Pt3 yang terlibat dan akan dilaksanakan bermula tahun 2019.

Format Instrumen Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) Yang Baharu Untuk Semua Subjek Bermula Tahun 2019

Berikut dikongsikan format soalan, instrumen dan pemarkahan bagi mata pelajaran dalam Pt3 bermula 2019. Antara info yang dikongsikan adalah jenis instrumen, jenis item, bentuk tugasan, bilangan soalan, cara pemarkahan dan konstruk soalan dalam Pt3:

Format Pentaksiran PT3 2019

Bahasa Melayu

PERKARAKERTAS 1 (02/1)KERTAS 2 (02/2)KERTAS 1 (03/1)KERTAS 2 (03/2)
Jenis Instrumen Ujian BertulisUjian BertulisUjian Lisan (Bertutur)Ujian Lisan (Mendengar)
 Jenis Item Objektif Aneka Pilihan (OAP)
Objektif Pelbagai Bentuk (OPB)
Subjektif Respon Terhad
Subjektif Respon Terhad
Subjektif Respons Terbuka
Subjektif Respons TerbukaObjektif Aneka Pilihan
Objektif Pelbagai Bentuk
Subjektif Respons Terhad
Bentuk Tugasan IndividuIndividuKumpulanIndividu
 Bahagian/Bilangan SoalanBahagian A:
20 soalan OAP sistem bahasa pemahaman teks
Bahagian B:
Soalan 1: OPB sistem bahasa
Soalan 2: Subjektif pemahaman petikan
Soalan 3: Subjektif novel
Bahagian C:
2 soalan (Jawab 1 soalan):
Subjektif pemindahan maklumat
Jumlah: 3 bahagian
Jawab semua soalan bahagian A dan bahagian B serta satu soalan daripada bahagian C
Bahagian A:
Subjektif penulisan
Sebuah karangan pendek
Bahagian B:
3 soalan (Jawab 1 soalan sahaja): Subjektif penulisan
Sebuah karangan
Jumlah: 2 bahagian
Jawab semua soalan Bahagian A dan satu soalan daripada Bahagian B
24 tajuk berdasarkan 8 tema
Pilih 1 tajuk untuk perbincangan kumpulan
Subjektif
20 soalan
Objektif
Subjektif
Jumlah MarkahBahagian A: 20 markah
Bahagian B: 25 markah
Bahagian C: 15 markah
Bahagian A: 10 markah
Bahagian B: 30 markah
30 markah20 markah
 Tempoh Ujian 1 jam 30 minit1 jam10 – 12 minit30 minit
 KonstrukPengetahuan sistem bahasa
Kemahiran membaca dan memahami
Kemahiran memindahkan maklumat
Kemahiran menulis
Kemahiran kreatif dan apresiasi bahasa
Pengetahuan sistem bahasa
Kemahiran membaca dan memahami
Kemahiran memindahkan maklumat
Kemahiran menulis
Kemahiran kreatif dan apresiasi bahasa
Kemahiran lisan-Bertutur dan berbincangKemahiran lisan-Mendengar dan memahami
Kaedah PenskoranDikotomus
Analitik
Holistik
Dikotomus
Analitik
Holistik
Dikotomus
Analitik
Holistik
Dikotomus
Analitik
Holistik

Bahasa Inggeris

PERKARAKERTAS 1 (12/1)KERTAS 2 (12/2)KERTAS 3 (12/3)KERTAS 4 (12/4)
Jenis Instrumen Ujian Bertulis:
Pemahaman (Reading and use of English)
Ujian Bertulis:
Penulisan (Writing)
Ujian Lisan (Speaking)Ujian Lisan (Listening)
 Jenis Item Objektif Aneka Pilihan (OAP)
Objektif Pelbagai Bentuk (OPB)
Subjektif Respon Terhad
Subjektif Respon Terhad
Subjektif Respons Terbuka
Subjektif Respons Terbuka
Subjektif Respons Terhad
Objektif Aneka Pilihan
Objektif Pelbagai Bentuk
Bentuk Tugasan IndividuIndividuBerpasanganIndividu
 Bahagian/Bilangan SoalanBahagian 1:
Short text MCQ
8 soalan (OAP)
Bahagian 2:
Error correction
8 soalan (OPB)
Bahagian 3:
Information transfer 8 soalan (OPB)
Bahagian 4:
Short answer
10 soalan (OPB & subjektif respon terhad)
Bahagian 5:
Matching (Gapped text)
6 soalan (OPB)
Bahagian 1:
Short communicative message
1 soalan (subjektif respons terhad)
Bahagian 2:
Notes expansion
1 soalan (Subjektif respon terbuka)
Bahagian 1:
Interview
2 soalan untuk setiap calon (Subjektif respons terhad)
Bahagian 2:
Individual prompt-card story (Story telling)
1 soalan untuk setiap calon (Subjektif respons terhad)
Bahagian 3: Discussion task
1 soalan untuk kedua-dua calon
Bahagian 1:
3 option visual MCQ
5 soalan (OAP)
Bahagian 2:
Matching (Sequencing)
5 soalan (OPB)
Bahagian 3:
3 option MCQ (With text)
5 soalan (OAP)
Bahagian 4:
Note completion-monologue
5 soalan (OPB)
Bahagian 5:
Note completion-dialogue
5 soalan (OPB)
Jumlah MarkahBahagian 1: 8 markah
Bahagian 2: 8 markah
Bahagian 3: 8 markah
Bahagian 4: 10 markah
Bahagian 5: 6 markah
Jumlah: 40 markah
Bahagian 1: 20 markah
Bahagian 2: 20 markah
Jumlah: 40 markah
Pemeriksa 1: 15 markah
Pemeriksan 2: 5 markah
(Interlokutor)
Jumlah: 20 markah
Bahagian 1: 5 markah
Bahagian 2: 5 markah
Bahagian 3: 5 markah
Bahagian 4: 5 markah
Bahagian 5: 5 markah
Jumlah: 25 markah
 Tempoh Ujian 1 jam 15 minit1 jam11 minit35 minit
 KonstrukPengetahuan sistem bahasa
Kemahiran membaca dan memahami
Kemahiran memindahkan maklumat
Kemahiran menulis
Kemahiran kreatif dan apresiasi bahasa
Kemahiran BertuturKemahiran Mendengar
Kaedah PenskoranDikotomus
Analitik
Analitik
Holistik
Analitik
Holistik
Dikotomus
Wajaran25%25%25%25%

Sejarah

PERKARAKETERANGANKETERANGAN
Jenis Instrumen Ujian BertulisKerja kursus (Sekolah)
 Jenis Item Objektif Aneka Pilihan (OAP)
Subjektif Respons Terbuka
Subjektif Respon Terhad
Tugasan
Bilangan SoalanBahagian A:
20 soalan OAP (Jawab semua soalan)
Bahagian B:
4 soalan subjektif (Jawab semua soalan)
Bahagian C:
4 soalan subjektif (Jawab 2 soalan)
Satu tugasan
 Jumlah MarkahBahagian A:
20 markah
Bahagian B:
40 markah
Bahagian C:
40 markah
Jumlah: 100 markah
Jumlah: 100 markah
Wajaran80%20%
 Tempoh Ujian 2 jamTingkatan 3
 KonstrukMengingat
Memahami
Mengaplikasi
Menganalisis
Menilai
Menjana idea
Kaedah PenskoranDikotomus
Analitik
Rubrik penskoran

Geografi

PERKARAKETERANGANKETERANGAN
Jenis Instrumen Ujian BertulisKerja kursus (Sekolah)
 Jenis Item Objektif Aneka Pilihan (OAP)
Subjektif Respons Terbuka
Subjektif Respon Terhad
Tugasan
Bilangan SoalanBahagian A:
20 soalan OAP (Jawab semua soalan)
Bahagian B:
4 soalan subjektif (Jawab semua soalan)
Bahagian C:
4 soalan subjektif (Jawab 3 soalan)
Satu tugasan
 Jumlah MarkahBahagian A:
20 markah
Bahagian B:
50 markah
Bahagian C:
30 markah
Jumlah: 100 markah
Jumlah: 100 markah
Wajaran80%20%
 Tempoh Ujian 2 jamTingkatan 3
 KonstrukMengingat dan memahami
Mengaplikasi
Menganalisis
Menilai
Mencipta
Kaedah PenskoranDikotomus
Analitik
Rubrik penskoran

Bahasa Arab

PERKARAKETERANGANKETERANGAN
Jenis Instrumen Ujian BertulisKerja lisan(Sekolah)
Mendengar
Bertutur
 Jenis Item Objektif Aneka Pilihan (OAP)
Objektif pelbagai bentuk (OPB)
Subjektif Respons Terbuka
Subjektif Respon Terhad
Tugasan
Bilangan SoalanBahagian A:
20 soalan OAP
Pengetahuan sistem bahasa
Bahagian B:
Sistem bahasa
3 soalan OPB dan subjektif
Bahagian C:
Pemahaman teks
7 soalan subjektif
Bahagia D:
Pemindahan maklumat
5 soalan subjektif
Bahagia E:
Penulisan karangan
3 soalan subjektif (Jawab 1 soalan)
 Jumlah MarkahBahagian A:
20 markah
Bahagian B:
30 markah
Bahagian C:
15 markah
Bahagian D:
15 markah
Bahagian E:
20 markah
Jumlah: 100 markah
Mendengar: 30 markah
Bertutur: 20 markah
Jumlah: 100 markah
Wajaran80%20%
 Tempoh Ujian 2 jamTingkatan 3
 KonstrukPengetahuan sistem bahasa
Kemahiran memahami dan membaca
Kemahiran menulis
Kemahiran kreatif dan apresiasi bahasa
Kemahiran mendengar
Kemahiran bertutur
Kaedah PenskoranDikotomus
Analitik dan holistik
Analitik
Holistik

Bahasa Cina, Bahasa Tamil, Bahasa Punjabi, Bahasa Iban, Bahasa Kadazandusun, Bahasa Semai

PERKARAKETERANGAN
Jenis Instrumen Ujian Bertulis
 Jenis Item Objektif Aneka Pilihan (OAP)
Objektif pelbagai bentuk (OPB)
Subjektif Respons Terbuka
Subjektif Respon Terhad
Bilangan SoalanBahagian A:
Sistem bahasa dan pemahaman
20 soalan OAP
Bahagian B:
Sistem bahasa dan pemahaman
3-10 soalan
Bahagian C:
Pemahaman teks
2-7 soalan
Bahagia D:
Pemindahan maklumat
1-5 soalan
Bahagia E:
Penulisan karangan
3 soalan subjektif (Jawab 1 soalan)
 Jumlah MarkahBahagian A:
20 markah
Bahagian B:
20-25 markah
Bahagian C:
15 markah
Bahagian D:
10-15 markah
Bahagian E:
30 markah
Jumlah: 100 markah
Tempoh Ujian2 jam
KonstrukPengetahuan sistem bahasa
Kemahiran memahami dan membaca
Kemahiran menulis
Kemahiran kreatif dan apresiasi bahasa
Kaedah PenskoranDikotomus
Analitik
Holistik

Pendidikan Islam

PERKARAKETERANGANKETERANGAN
Jenis Instrumen Ujian BertulisUjian amali (Sekolah)
 Jenis Item Objektif Aneka Pilihan (OAP)
Objektif pelbagai bentuk (OPB)
Subjektif Respons Terbuka dan Subjektif Respon Terhad
Subjektif berstruktur
Tugasan amali
Bilangan SoalanBahagian A:
20 soalan OAP
Bahagian B:
Bidang Al-quran dan hadis/jawi
2 soalan Objektif dan subjektif
Bahagian C:
Bidang akidah
1 soalan subjektif dan objektif
Bahagia D:
Bidang feqah
1 soalan subjektif dan objektif
Bahagia E:
Bidang sirah, tamadun islam dan akhlak islamiah
1 soalan subjektif dan objektif
 Jumlah MarkahBahagian A:
20 markah
Bahagian B:
20 markah
Bahagian C:
20 markah
Bahagian D:
20 markah
Bahagian E:
20 markah
Jumlah: 100 markah
Jumlah: 100 markah
Wajaran80%20%
 Tempoh Ujian 2 jamTingkatan 3
 KonstrukMengingati
Memahami
Mengaplikasi
Kemahiran tilawah
Kemahiran amali dan fardhu ain
Kaedah PenskoranDikotomus
Analitik dan holistik
Rubrik penskoran

Matematik

PERKARAKETERANGAN
Jenis Instrumen Ujian Bertulis
 Jenis Item Objektif Aneka Pilihan (OAP)
Objektif pelbagai bentuk (OPB)
Subjektif Respon Terhad
Bilangan SoalanBahagian A:
20 soalan OAP
Bahagian B:
5 soalan OPB
Bahagian C:
6 soalan subjektif
 Jumlah MarkahBahagian A:
20 markah
Bahagian B:
20 markah
Bahagian C:
60 markah
Jumlah: 100 markah
Tempoh Ujian2 jam
KonstrukMengingati
Memahami
Mengaplikasi
Menyelesai masalah
Kaedah PenskoranDikotomus
Analitik

Sains

PERKARAKETERANGAN
Jenis Instrumen Ujian Bertulis
 Jenis Item Objektif Aneka Pilihan (OAP)
Objektif pelbagai bentuk (OPB)
Subjektif Respon Terhad
Subjektif respons terbuka
Bilangan SoalanBahagian A:
20 soalan Objektif
Bahagian B:
5 soalan
Bahagian C:
6 soalan
 Jumlah MarkahBahagian A:
20 markah
Bahagian B:
20 markah
Bahagian C:
60 markah
Jumlah: 100 markah
Tempoh Ujian2 jam
KonstrukMengingati
Memahami
Mengaplikasi
Menganalisis
Menilai
Mencipta
Kaedah PenskoranDikotomus
Analitik
Holistik

Seni Visual

PERKARAKETERANGAN
Jenis Instrumen Tugasan amali
 Jenis ItemSubjektif respons terbuka
Bentuk Tugasan1 tugasan individu
1 tugasan berkumpulan
 MarkahBand 1-4 (Standard prestasi)
Tempoh UjianPentaksiran sekolah: Berterusan (Tingkatan 1-3)
Pentaksiran pusat: Februari-Julai (Tingkatan 3)
WajaranKognitif-30%
Kemahiran-60%
Nilai-10%
KonstrukKognitif
Mengetahui
Mengaplikasi
Memahami
Menganalisis
Menilai
Mencipta
Kemahiran
Imitasi
Manipulasi
Ketepatan
Artikulasi
Naturalisasi
Nilai
Penerimaan
Bertindak balas
Penilaian
Pengorganisasian
Perwatakan berdasarkan nilai
Kaedah PenskoranMerujuk standard prestasi

Seni Tari

PERKARAKETERANGAN
Jenis Instrumen Tugasan amali (Projek)
 Jenis ItemSubjektif respons terbuka
Bentuk Tugasan1 tugasan individu
 MarkahBand 1-4 (Standard prestasi)
Tempoh UjianPentaksiran sekolah: Berterusan (Tingkatan 1-3)
Pentaksiran pusat: Februari-Julai (Tingkatan 3)
WajaranKognitif-30%
Kemahiran-60%
Nilai-10%
KonstrukKognitif
Mengetahui
Mengaplikasi
Memahami
Menganalisis
Menilai
Mencipta
Kemahiran
Pergerakan asas
Pergerakan gabungan
Persepsi
Tenaga
Nilai
Penerimaan
Bertindak balas
Penilaian
Kaedah PenskoranMerujuk standard prestasi

Seni Muzik

PERKARAKETERANGAN
Jenis Instrumen Tugasan amali (Projek)
 Jenis ItemSubjektif respons terbuka
Bentuk Tugasan1 tugasan individu
 MarkahBand 1-4 (Standard prestasi)
Tempoh UjianPentaksiran sekolah: Berterusan (Tingkatan 1-3)
Pentaksiran pusat: Februari-Julai (Tingkatan 3)
WajaranKognitif-30%
Kemahiran-60%
Nilai-10%
KonstrukKognitif
Mengetahui
Mengaplikasi
Memahami
Menganalisis
Menilai
Mencipta
Kemahiran
Imitasi
Manipulasi
Ketepatan
Artikulasi
Nilai
Penerimaan
Bertindak balas
Penilaian
Amalan
Kaedah PenskoranMerujuk standard prestasi
Individu: Pembentangan portfolio, amali berkaitan tugasan dan ujian bertulis yang dilaksanakan diperingkat pentaksiran sekolah

Seni Teater

PERKARAKETERANGAN
Jenis Instrumen Tugasan amali (Projek)
 Jenis ItemSubjektif respons terbuka
Bentuk Tugasan1 tugasan individu
 MarkahBand 1-4 (Standard prestasi)
Tempoh UjianPentaksiran sekolah: Berterusan (Tingkatan 1-3)
Pentaksiran pusat: Februari-Julai (Tingkatan 3)
WajaranKognitif-30%
Kemahiran-60%
Nilai-10%
KonstrukKognitif
Mengetahui
Mengaplikasi
Memahami
Menganalisis
Menilai
Mencipta
Kemahiran
Imitasi
Manipulasi
Ketepatan
Artikulasi
Nilai
Penerimaan
Bertindak balas
Penilaian
Amalan
Kaedah PenskoranMerujuk standard prestasi
Individu: Pembentangan portfolio, amali berkaitan tugasan dan ujian bertulis yang dilaksanakan diperingkat pentaksiran sekolah

Asas Sains Komputer

PERKARAKETERANGANKETERANGAN
Jenis Instrumen Ujian BertulisKerja kursus (Sekolah)
 Jenis Item Objektif Aneka Pilihan (OAP)
Objektif pelbagai bentuk (OPB)
Subjektif Respons Terbuka dan Subjektif Respon Terhad
Subjektif berstruktur
Amali/projek
Bilangan SoalanBahagian A:
15 soalan OAP
Bahagian B:
20 soalan OPB
Bahagian C:
3 soalan subjektif
Satu amali/projek
 Jumlah MarkahBahagian A:
15 markah
Bahagian B:
55 markah
Bahagian C:
30 markah
Jumlah: 100 markah
Jumlah: 100 markah
Wajaran70%30%
 Tempoh Ujian 2 jamTingkatan 3
 KonstrukMengingati
Memahami
Mengaplikasi
Menganalisis
Menilai
Mencipta
Kaedah PenskoranHolistik
Analitik
Rubrik penskoran

Reka Bentuk Dan Teknologi

PERKARAKETERANGANKETERANGAN
Jenis Instrumen Ujian BertulisKerja kursus (Sekolah)
 Jenis Item Objektif Aneka Pilihan (OAP)
Objektif pelbagai bentuk (OPB)
Subjektif Respons Terbuka
Subjektif Respon Terhad
Subjektif berstruktur
Amali/projek
Bilangan SoalanBahagian A:
15 soalan OAP
Bahagian B:
20 soalan OPB
Bahagian C:
3 soalan subjektif
Satu amali/projek
 Jumlah MarkahBahagian A:
15 markah
Bahagian B:
55 markah
Bahagian C:
30 markah
Jumlah: 100 markah
Jumlah: 100 markah
Wajaran70%30%
 Tempoh Ujian 2 jamTingkatan 3
 KonstrukMengingati
Memahami
Mengaplikasi
Menganalisis
Menilai
Mencipta
Kaedah PenskoranHolistik
Analitik
Rubrik penskoran

Info Lanjut