Syarat Kemasukan Kolej Vokasional (KV) Dan SMT Terkini

Maklumat terkini telah dikemaskini oleh myGC.editor

Kolej vokasional (KV) atau sekolah vokasional merupakan sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) yang menawarkan pendidikan yang berasaskan kemahiran kepada pelajar mereka. Baru-baru ini, kerajaan telah menaik taraf kolej vokasional ini di seluruh Malaysia. Ini kerana kerajaan kini sedar akan keperluan pelajar yang mempunyai kemahiran yang tinggi agar terbiasa dengan keperluan industri pada masa kini. Oleh itu, bagi pelajar tingkatan 3 dan lepasan Pendidikan Asas Vokasional (PAV) yang berminat dan berkelayakan boleh membuat permohonan kemasukan ke Kolej vokasional.

Kolej vokasional dan sekolah menengah teknik kini telah banyak pembaharuan. Selain daripada ia telah diangkat tinggi oleh kerajaan, ia juga telah diberi peruntukan yang mencukupi untuk kerja-kerja tambah baik sekolah ini. Kemudahan dan keselesaan pelajar telah diberi keutamaan bagi memastikan pelajar selesa dengan keadaan sekolah. Ini secara tidak langsung akan melahirkan pelajar cemerlang setanding dengan sekolah-sekolah di bawah KPM yang lain.

Bagi pelajar yang berminat untuk menjadi pelajar kolej vokasional dan SMT anda dinasihatkan untuk membuat semakan syarat kemasukan terlebih dahulu. Terdapat beberapa syarat minima yang perlu pelajar patuhi sebelum membuat permohonan. Sekiranya anda layak dan berminat, anda amat digalakkan untuk membuat permohonan demi menjamin masa depan anda.

SYARAT UMUM DAN KHUSUS KEMASUKAN KE KOLEJ VOKASIONAL (KV) & SEKOLAH MENENGAH TEKNIK (SMT)

Bagi pelajar yang berminat untuk menjadi pelajar kolej vokasional dan SMT anda boleh membuat semakan syarat kemasukan berpandukan info yang akan kami kongsikan seperti di bawah. Sila rujuk jadual di bawah untuk maklumat lanjut:

Syarat Kemasukan Kolej Vokasional (KV) Dan SMT Terkini
Syarat Kemasukan Kolej Vokasional (KV) Dan SMT Terkini
Syarat Kemasukan Kolej Vokasional (KV) Dan SMT Terkini PEBEZAAN MURID TINGKATAN 3 LEPASAN PAV & PBS
A. Murid Lepasan PAV : 
Syarat Kemasukan Kolej Vokasional (KV) Dan SMT TerkiniMurid telah mengikuti asas vokasional mulai Tingkatan Satu (1) hingga Tingkatan Tiga (3) di SMK yang menawarkan PAV (Pendidikan Asas Vokasional)
B. Murid Lepasan Penilaian Berasaskan Sekolah (PBS) : Aliran Perdana/ Akademik/ Agama :
Murid yang menduduki PBS yang merangkumi 4 komponen iaitu:
Syarat Kemasukan Kolej Vokasional (KV) Dan SMT TerkiniPPsi : Pentaksiran Psikometrik (PPsi)
Syarat Kemasukan Kolej Vokasional (KV) Dan SMT TerkiniPAJSK : Pentaksiran Aktiviti Jasmani Sukan dan Kokurikulum
Syarat Kemasukan Kolej Vokasional (KV) Dan SMT TerkiniPT3 : Pentaksiran Pusat
Syarat Kemasukan Kolej Vokasional (KV) Dan SMT TerkiniPS : Pentaksiran Sekolah
Syarat Kemasukan Kolej Vokasional (KV) Dan SMT Terkini SYARAT UMUM DAN SYARAT KHUSUS PROGRAM APPRENTICESHIP/ KEMAHIRAN DI KOLEJ VOKASIONAL (KV)
A. Bagi murid Tingkatan 3 yang mengikuti Aliran Pendidikan Asas Vokasional (PAV) :-
Syarat Kemasukan Kolej Vokasional (KV) Dan SMT TerkiniWarganegara Malaysia
Syarat Kemasukan Kolej Vokasional (KV) Dan SMT TerkiniCalon mestilah murid Program Pendidikan Asas Vokasional (PAV) Tingkatan Tiga (3) Tahun 2020
Syarat Kemasukan Kolej Vokasional (KV) Dan SMT TerkiniCalon mestilah murid yang bersekolah di Sekolah Menengah Kerajaan/ Sekolah Menengah Bantuan Kerajaan di bawah kelolaan KPM pada Tahun 2020
Syarat Kemasukan Kolej Vokasional (KV) Dan SMT TerkiniCalon mestilah menduduki Pentaksiran Kemasukan Sekolah Khusus KPM (PKSK);
Syarat Kemasukan Kolej Vokasional (KV) Dan SMT TerkiniCalon menduduki Pentaksiran Bilik Darjah (PBD), Pentaksiran AktivitiJasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK) dan Pentaksiran Psikometrik (PPsi)
Syarat Kemasukan Kolej Vokasional (KV) Dan SMT TerkiniCalon sihat tubuh badan
Syarat Kemasukan Kolej Vokasional (KV) Dan SMT TerkiniCalon mestilah tiada sebarang kecederaan atau sejarah penyakit atau penyakit-penyakit yang mengehadkan, membataskan dan menyukarkan pelaksanaan kerja praktikal dan amali
Syarat Kemasukan Kolej Vokasional (KV) Dan SMT TerkiniCalon mestilah TIDAK RABUN WARNA/BUTA WARNA
Syarat Kemasukan Kolej Vokasional (KV) Dan SMT TerkiniCalon menguasai 3M (membaca, menulis dan mengira)
Syarat Kemasukan Kolej Vokasional (KV) Dan SMT TerkiniCalon berminat dengan program dipohon.
Syarat Kemasukan Kolej Vokasional (KV) Dan SMT Terkini Syarat Permohonan Murid Lepasan PAV
B. Bagi murid Tingkatan 3 yang mengikuti Aliran Perdana/ Akademik (PBS) :-
Syarat Kemasukan Kolej Vokasional (KV) Dan SMT TerkiniWarganegara Malaysia
Syarat Kemasukan Kolej Vokasional (KV) Dan SMT TerkiniCalon mestilah murid yang bersekolah di Sekolah Menengah Kerajaan/ Sekolah Menengah Bantuan Kerajaan di bawah kelolaan KPM pada Tahun 2020
Syarat Kemasukan Kolej Vokasional (KV) Dan SMT TerkiniCalon mestilah menduduki Pentaksiran Kemasukan Sekolah Khusus KPM (PKSK);
Syarat Kemasukan Kolej Vokasional (KV) Dan SMT TerkiniCalon menduduki Pentaksiran Bilik Darjah (PBD), Pentaksiran AktivitiJasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK) dan Pentaksiran Psikometrik (PPsi)
Syarat Kemasukan Kolej Vokasional (KV) Dan SMT TerkiniCalon sihat tubuh badan
Syarat Kemasukan Kolej Vokasional (KV) Dan SMT TerkiniCalon mestilah tiada sebarang kecederaan atau sejarah penyakit atau penyakit-penyakit yang mengehadkan, membataskan dan menyukarkan pelaksanaan kerja praktikal dan amali
Syarat Kemasukan Kolej Vokasional (KV) Dan SMT TerkiniCalon mestilah TIDAK RABUN WARNA/BUTA WARNA
Syarat Kemasukan Kolej Vokasional (KV) Dan SMT TerkiniCalon berminat dengan program dipohon.
Syarat Kemasukan Kolej Vokasional (KV) Dan SMT Terkini SYARAT UMUM DAN KHUSUS PROGRAM KOLEJ VOKASIONAL (KV) 2021
Bagi Murid Tingkatan 3 yang mengikuti Aliran Perdana/ Akademik
A. Syarat Umum
Syarat Kemasukan Kolej Vokasional (KV) Dan SMT TerkiniWarganegara Malaysia
Syarat Kemasukan Kolej Vokasional (KV) Dan SMT TerkiniCalon mestilah murid yang bersekolah di Sekolah Kerajaan / Sekolah Bantuan Kerajaan di bawah kelolaan KPM
Syarat Kemasukan Kolej Vokasional (KV) Dan SMT TerkiniCalon telah menduduki Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Tahun 2020 yang merangkumi Pentaksiran Bilik Darjah (PBD), Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK), Pentaksiran Psikometrik (PPsi)
Syarat Kemasukan Kolej Vokasional (KV) Dan SMT TerkiniCalon sihat tubuh badan
Syarat Kemasukan Kolej Vokasional (KV) Dan SMT TerkiniCalon mestilah tiada sebarang kecacatan atau kecederaan atau sejarah penyakit atau penyakit-penyakit yang mengehadkan, membataskan dan menyukarkan pelaksanaan kerja praktikal dan amali
Syarat Kemasukan Kolej Vokasional (KV) Dan SMT TerkiniCalon mestilah TIDAK RABUN WARNA/BUTA WARNA
Syarat Kemasukan Kolej Vokasional (KV) Dan SMT TerkiniCalon menduduki Pentaksiran Kemasukan Sekolah Khusus (PKSK) KPM
Syarat Kemasukan Kolej Vokasional (KV) Dan SMT TerkiniPelajar berminat dengan program dipohon
B. Syarat Khusus
Syarat Kemasukan Kolej Vokasional (KV) Dan SMT TerkiniCalon memperoleh sekurang-kurangnya Tahap Penguasaan 3 bagi mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains, Matematik, dan Reka Bentuk dan Teknologi / Asas Sains Komputer (Pentaksiran Bilik Darjah – PBD)
C. Syarat Tambahan
Bagi Program IBM P-Tech@Kolej Vokasional (KV Sungai Buloh & KV Sepang), calon perlu menepati syarat di bawah:
Syarat Kemasukan Kolej Vokasional (KV) Dan SMT TerkiniCalon perlu mendapat sekurang-kurangnya Tahap Penguasaan bagi subjek Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains
Syarat Kemasukan Kolej Vokasional (KV) Dan SMT Terkini Syarat Permohonan Murid Lepasan PBS
Syarat Kemasukan Kolej Vokasional (KV) Dan SMT Terkini SYARAT UMUM DAN KHUSUS KE SEKOLAH MENENGAH TEKNIK (SMT) – ALIRAN TEKNIKAL 2021
Bagi Murid Tingkatan 3 yang mengikuti Aliran Perdana/ Akademik :-
A. Syarat Umum
Syarat Kemasukan Kolej Vokasional (KV) Dan SMT TerkiniWarganegara Malaysia
Syarat Kemasukan Kolej Vokasional (KV) Dan SMT TerkiniCalon mestilah murid yang bersekolah di Sekolah Kerajaan /Sekolah Bantuan Kerajaan di bawah kelolaan KPM
Syarat Kemasukan Kolej Vokasional (KV) Dan SMT TerkiniCalon telah menduduki Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Tahun 2020 yang merangkumi Pentaksiran Bilik Darjah (PBD), Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK), Pentaksiran Psikometrik (PPsi)
Syarat Kemasukan Kolej Vokasional (KV) Dan SMT TerkiniCalon sihat tubuh badan
Syarat Kemasukan Kolej Vokasional (KV) Dan SMT TerkiniCalon mestilah tiada sebarang kecacatan atau kecederaan atau sejarah penyakit atau penyakit-penyakit yang mengehadkan, membataskan dan menyukarkan pelaksanaan kerja praktikal dan amali
Syarat Kemasukan Kolej Vokasional (KV) Dan SMT TerkiniCalon mestilah TIDAK RABUN WARNA/ BUTA WARNA
Syarat Kemasukan Kolej Vokasional (KV) Dan SMT TerkiniCalon menduduki Pentaksiran Kemasukan Sekolah Khusus (PKSK) KPM
Syarat Kemasukan Kolej Vokasional (KV) Dan SMT TerkiniCalon berminat dengan program dipohon
B. Syarat Khusus
Syarat Kemasukan Kolej Vokasional (KV) Dan SMT TerkiniUntuk semua kursus yang ditawarkan seperti Kejuruteraan Mekanikal, Elektrik & Elektronik, Kejuruteraan Awam, Sains Pertanian dan Perdagangan pemohon hendaklah memperoleh sekurang-kurangnya C bagi mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Reka Bentuk dan Teknologi / Asas Sains Komputer
Syarat Kemasukan Kolej Vokasional (KV) Dan SMT TerkiniMemperoleh sekurang-kurangnya Tahap Penguasaan 4 bagi mata pelajaran Sains
MAKLUMAT LANJUT
Sebarang info lain yang berkaitan dengan KV dan SMT boleh layari pautan di bawah:
Syarat Kemasukan Kolej Vokasional (KV) Dan SMT Terkinihttps://sptv.moe.gov.my