Dividen KWSP EPF 2019-2020 kadar peratus agihan pendapatan

Maklumat terkini telah dikemaskini oleh myGC.editor

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) akan mengumumkan agihan pendapatan (dividen) berkadaran peratus untuk dua skim simpanan iaitu Simpanan Konvensional dan Simpanan Syariah bagi setiap tahun kewangan berakhir 31 Disember.

Skim Simpanan Syariah mula diperkenalkan pada 8 Ogos 2016. Simpanan Syariah hanya memperoleh pendapatan mengikut bahagiannya daripada aset syariah manakala pendapatan Simpanan Konvensional terbahagi kepada dua, iaitu aset syariah dan bukan syariah.

Sememangnya akan wujud perbezaan pulangan Simpanan Syariah berbanding Simpanan Konvensional dalam jangka pendek, namun prestasi kedua-dua skim ini dijangka akan hampir sama dalam jangka panjang sama kerana mempunyai objektif serta strategi pelaburan sama.

KADAR JUMLAH PENGAGIHAN PERATUS DIVIDEN KWSP TAHUN 2019

Jumlah kadar pengagihan pendapatan (Dividen) Simpanan Konvensional dan Simpanan Syariah Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2019 dijangka akan diumumkan selewat-lewatnya pada minggu ke-3 Februari 2020.

GCarian akan mengemaskini maklumat terkini yang berkaitan dalam ruangan di bawah.

Dividen KWSP EPF 2019 2020 kadar peratus agihan pendapatan
Dividen KWSP EPF 2019 2020 kadar peratus agihan pendapatan
TARIKH PENGUMUMAN DIVIDEN KWSP 2019
TarikhJam
22 Feb 2020
12.45 tengahari
Tarikh yang tepat (rasmi) selepas pengumuman dari Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)
KADAR PERATUS DIVIDEN SIMPANAN KWSP TAHUN 2019
TahunKonvensionalShariah
20195.45%5.0%
REKOD KADAR PERATUS DIVIDEN KWSP TAHUN 2018 – 1952
TahunKonvensionalShariah
20186.15%5.90%
20176.90%6.4%
20165.70%
20156.40%
20146.75%
20136.35%
20126.15%
20116.00%
20105.80%
20095.65%
20084.50%
20075.80%
20065.15%
20055.00%
20044.75%
20034.50%
20024.25%
20015.00%
20006.00%
19996.84%
19986.70%
19976.70%
19967.70%
19957.50%
1994 – 19888.00%
1987 – 19838.50%
1982 – 19808.00%
19797.25%
1978 – 19767.00%
1975 – 19746.60%
1973 – 19725.85%
19715.80%
1970 – 19685.75%
1967 – 19655.50%
19645.25%
19635.00%
1962 – 19604.00%
1959 – 19522.50%

Soalan Lazim

Berikut adalah soalan dan jawapan atas FAQ pembayaran dividen KWSP buat rujukan ahli/ pencarum :-

 • Jumlah Kadar Dividen
  • Kadar Dividen 2019 untuk Simpanan Konvensional (SK) adalah 5.45% dan Simpanan Shariah (SS) adalah 5.00%.
 • Jumlah Pembayaran Dividen 2019
  • Jumlah pembayaran dividen untuk 2019 adalah RM45.82 bilion, di mana RM41.68 bilion adalah untuk SK dan RM4.14 bilion untuk SS. Jumlah pembayaran yang diperlukan untuk 1% kadar dividen adalah RM7.65 bilion untuk SK dan RM828 juta untuk SS.
 • Bagaimana KWSP membayar dividen kepada ahli
  • KWSP mengisytiharkan pembayaran dividen tahunannya berdasarkan jumlah pendapatan nyata selepas ditolak rosot nilai bersih ke atas aset kewangan, kerugian tidak nyata yang disebabkan oleh kadar pertukaran mata wang asing dan harga instrumen derivatif, perbelanjaan pelaburan dan operasi, caj berkanun serta dividen atas pengeluaran.
 • Perbezaan Antara Dividen SK dan SS
  • Kedua-dua kadar dividen yang diisytiharkan mencerminkan prestasi sebenar pelaburan bagi kedua-dua simpanan tersebut.  Walaupun SS dan SK menerima pendapatan Syariah mengikut bahagian masing-masing, SK turut menikmati pendapatan daripada pelaburan dalam aset bukan Syariah.
 • Peratusan Daripada Dividen SK Bagi Tahun 2019 Yang Perlu Disucikan
  • Dividen SK yang diperolehi daripada pelaburan tidak patuh syariah tidak boleh digunakan untuk manfaat dan kepentingan ahli yang beragama Islam serta perlu dibersihkan berdasarkan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-87 yang bersidang pada 23-25 Jun 2009 yang telah memutuskan:Di dalam Islam harta-harta yang diperolehi dengan cara yang tidak mematuhi syariah seperti riba, gharar, perjudian, penipuan, rompakan, rampasan, rasuah dan seumpamanya adalah haram dan tidak boleh digunakan untuk manafaat dan kepentingan diri sendiri serta perlu dibersihkan melalui kaedah-kaedah berikut:
   • 1. Diserah kepada Baitulmal untuk maslahah-maslahah umum umat Islam seperti membiayai pembinaan atau penyelenggaraan jambatan, jalan, tandas dan seumpamanya; atau
   • 2. Diserah kepada golongan fakir miskin.
  • Kadar penyucian dividen SK bagi 2019 adalah 71% daripada jumlah dividen yang dikreditkan ke akaun ahli.
 • Cara Semak Pengkreditan Dividen KWSP
  • Pengkreditan Dividen 2019 akan dilakukan pada Sabtu, 22 Februari 2020 dan ahli boleh menyemak penyata KWSP masing-masing melalui i-Akaun, Kios KWSP atau di mana-mana kaunter KWSP seluruh negara. Aplikasi mudah alih ‘EPF i-Akaun’ juga boleh dimuat turun melalui Google Play atau Apple App Store.
Dividen KWSP EPF 2019 2020 kadar peratus agihan pendapatanINFO BERKAITAN
Dividen KWSP EPF 2019 2020 kadar peratus agihan pendapatanKadar Dividen Dan Bonus ASB
Dividen KWSP EPF 2019 2020 kadar peratus agihan pendapatanKadar Hibah Tabung Haji