Harga terkini bayaran belajar memandu ambil lesen kereta motor 2020

Maklumat terkini telah dikemaskini pada Oleh

Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia (JPJ) melalui Jawatankuasa Pelesenan Institusi Memandu (JKPIM) telah menetapkan Harga Siling bagi Struktur Kadar Yuran Pembelajaran Dan Latihan Pemanduan di Institut Memandu (IM) untuk pengguna jalan raya mendapatkan lesen memandu yang sah.

Bagaimanapun, masih terdapat perbezaan harga membabitkan pengusaha sekolah / institut memandu di seluruh negeri. Harga siling bermaksud ianya memastikan pengguna dapat menikmati harga perkhidmatan atau barangan pada kadar yang munasabah.

Sebagai makluman, harga siling untuk mendapatkan lesen motosikal B2 adalah RM350, manakala B pula RM900. Harga lesen bagi kereta transmisi manual (D) adalah RM1,150 sementara bagi kereta transmisi automatik (DA) adalah RM1,250.

Menerusi tinjauan harga di Institut Memandu, GCarian mendapati perbezaan atau harga yang lebih tinggi daripada ditetapkan adalah disebabkan beberapa caj tambahan terdapat dalam pakej perkhidmatan lain yang disediakan oleh institut atau sekolah memandu terbabit.

Sebagai contoh, seperti kos operasi, sewa kenderaan, minyak, pekerja sokongan dan sebagainya bagi memastikan pelajar mendapat pembelajaran yang terbaik selain diambil kira dengan cukai barang dan perkhidmatan (GST) dan skim gaji minimum.

HARGA SEMASA TERKINI BAYARAN BELAJAR MEMANDU BAGI MENDAPATKAN LESEN KERETA ATAU MOTOSIKAL TAHUN 2020

Oleh kerana terdapat perbezaan harga bayaran belajar memandu di Institut Memandu di kawasan seluruh negeri. GCarian hanya dapat memberi maklumat anggaran harga sahaja melalui tinjauan harga yang dibuat bagi tahun 2020.

Anggaran harga yang dinyatakan masih munasabah meskipun berbeza daripada harga siling yang ditetapkan oleh pihak JPJ.

GCarian yakin, anggaran harga ini dapat membantu anda memilih institut memandu yang mengenakan Kadar Yuran Pembelajaran Dan Latihan Pemanduan bagi mendapatkan lesen memandu kereta atau motosikal pada harga berpatutan selaras dengan perkhidmatan lain yang ditawarkan.

GC Icon
harga belajar memandu
KELAS LESEN MOTOSIKAL DAN KERETA
Kelas Kategori
B2 Lesen motosikal tidak melebihi 250 cc
B Lesen motosikal melebihi 500 cc
D Lesen kereta transmisi manual
DA Lesen kereta transmisi automatik
HARGA SILING DAN ANGGARAN HARGA BAYARAN BELAJAR MEMANDU LESEN MOTOSIKAL
Harga Siling B2 Anggaran Harga
RM Besar350 Lesen Motosikal Tidak Melebihi 250 cc RM Besar500
Harga Siling
B Anggaran Harga
RM Besar900 Lesen Motosikal Melebihi 500 cc RM Besar1,050
HARGA SILING DAN ANGGARAN HARGA BAYARAN BELAJAR MEMANDU LESEN KERETA
Harga Siling D Anggaran Harga
RM Besar1,150 Lesen Kereta Transmisi Manual RM Besar1,250
Harga Siling
DA Anggaran Harga
RM Besar1,250 Lesen Kereta Transmisi Automatik RM Besar1,450
Nota
Harga Siling Harga siling adalah harga Struktur Kadar Yuran Pembelajaran Dan Latihan Pemanduan di Institut Memandu (IM) yang ditetapkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
Anggaran Harga Anggaran harga adalah maklumat lingkungan harga munasabah sekiranya Institut Memandu mengenakan Struktur Kadar Yuran Pembelajaran Dan Latihan Pemanduan lebih tinggi daripada harga siling yang dinyatakan. Sekiranya harga yang dikenakan lebih tinggi daripada anggaran harga yang dinyatakan, lebih baik anda membuat tinjauan di Institut Memandu lain yang mungkin lebih murah.
Harga siling bagi mendapatkan lesen memandu di seluruh negeri telah ditetapkan dan perbezaan atau harga yang lebih tinggi daripada yang ditetapkan, mungkin disebabkan beberapa caj tambahan yang dikenakan institusi terbabit.
Kebiasannya caj tambahan dikenakan apabila institusi memandu perlu mengambil dan menghantar pelajar ke sesuatu destinasi dan sebarang caj tambahan perlu diperincikan pihak institusi berkenaan.
HAD UMUR KELAYAKAN BELAJAR DAPATKAN LESEN MEMANDU
Lesen Umur
Lesen motosikal tidak melebihi 250 cc 16 tahun dan ke atas
Lesen motosikal melebihi 500 cc 16 tahun dan ke atas
Lesen kereta transmisi manual 17 tahun dan ke atas
Lesen kereta transmisi automatik 17 tahun dan ke atas
Close