Menu Bola

Tarikh penting jadual pembayaran gaji 2018-2019 penjawat awam kerajaan

14:28 GC.editor

Maklumat terkini telah dikemaskini pada 18 October 2018 jam 10:51 AM oleh GC.editor

Surat pekeliling Akauntan Negara Malaysia (ANM) berhubung dengan tarikh dan peraturan pembayaran gaji tahun 2018 telah dikeluarkan.

Surat pekeliling tersebut adalah bertujuan untuk memaklumkan tentang tarikh pembayaran gaji bulanan penjawat awam bagi tahun 2018 dan peraturan yang perlu dipatuhi oleh Kementerian / Jabatan bagi memastikan penyediaan gaji dapat diuruskan dengan sempurna dan gaji dibayar mengikut tarikh yang telah ditetapkan.

TARIKH PENTING JADUAL PEMBAYARAN GAJI TAHUN 2018 KAKITANGAN AWAM KERAJAAN

Jadual bayaran gaji bulanan ini penting buat kakitangan awam berikutan ia dapat membantu Penjawat Awam atau Kakitangan Awam (pekerja sektor awam) merancang dan menguruskan perbelanjaan isi rumah dengan lebih teratur selain membuat simpanan kewangan peribadi.

Berikut adalah perincian tarikh bayaran gaji dalam jadual pembayaran gaji bulanan penjawat awam bagi tahun 2018.

JADUAL PEMBAYARAN GAJI KAKITANGAN AWAM TAHUN 2018
Tahun Baru Cina 16 & 17 Februari
No 1JANUARINo 2FEBRUARINo 3MAC
25.1.2018
08.02.2018
23.03.2018
Hari Gawai 1 & 2 Jun
Hari Raya Aidilfitri 15 & 16 Jun
Hari Pesta  Kaamatan 30 & 31 Mei
No 4APRILNo 5MEINo 6JUN
25.4.2018
24.5.2018
07.06.2018
Hari Raya Aidiladha 22 Ogos
No 7JULAINo 8OGOSNo 9SEPTEMBER
18.07.2018
14.08.2018
25.09.2018
Hari Deepavali 6 November
No 10OKTOBERNo 11NOVEMBERNo 12DISEMBER
25.10.2018
22.11.2018
18.12.2018
Hari Krismas 25 Disember
Klik LinkSurat Pekeliling Akautan Negara Malaysia | Tarikh Dan Peraturan Pembayaran Gaji Tahun 2018