Format Baharu Pentaksiran PT3 Bermula Tahun 2019

Maklumat terkini telah dikemaskini oleh myGC.editor

Pentaksiran Tingkatan 3 (Pt3) merupakan sebuah pentaksiran yang digunakan untuk menilai kefahaman pelajar tingkatan 3 di sekolah menengah. Pt3 mula dilaksanakan bagi menggantikan Penilaian Menengah Rendah (PMR) bermula pada tahun 2014. Format yang diguna pakai dalam Pt3 berbeza dengan PMR di mana terdapat empat komponen yang akan dinilai iaitu kajian kes untuk mata pelajaran geografi dan sejarah, ujian lisan, ujian mendengar untuk mata pelajaran Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris dan ujian bertulis untuk mata pelajaran lain.

Sebelum Pt3 disahkan menggantikan PMR, terdapat beberapa jenis pentaksiran yang dicadangkan antaranya Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS), Pentaksiran Berasaskan Sekolah Menengah Rendah (PBSMR) dan Penilaian Pentaksiran Menengah Rendah (PPMR). Namun ia mendapat maklum balas negatif dan rungutan daripada ibu bapa dan juga guru-guru. Para guru menyatakan ketidak puasan hati mereka kerana mereka berasa terbeban dengan pendekatan pentaksiran yang baharu ini. Ia juga telah diakui oleh Menteri Pendidikan ketika itu, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan beliau berjanji akan mengkaji dan meneliti bagi mengatasi kelemahan itu.

Akhirnya pada bulan April 2014 kerajaan mengumumkan pentaksiran yang baharu iaitu Pentaksiran Tingkatan 3 (Pt3). Ia mendapat respon positif daripada ibu bapa, pelajar dan guru. Kemudian dari tahun ke tahun Pt3 akan diperbaiki formatnya bagi mencapai piawaian yang diinginkan. Pada 29 November 2018, satu surat siaran daripada LPKPM telah dikeluarkan berkaitan format 20 mata pelajaran dalam Pt3 yang terlibat dan akan dilaksanakan bermula tahun 2019.

FORMAT INSTRUMEN PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) YANG BAHARU UNTUK SEMUA SUBJEK BERMULA TAHUN 2019

Berikut dikongsikan format soalan, instrumen dan pemarkahan bagi mata pelajaran dalam Pt3 bermula 2019. Antara info yang dikongsikan adalah jenis instrumen, jenis item, bentuk tugasan, bilangan soalan, cara pemarkahan dan konstruk soalan dalam Pt3:

GC Icon
Format Pentaksiran PT3 Bermula Tahun 2019
 FORMAT PENTAKSIRAN PT3 2019
BAHASA MELAYU
PERKARAKERTAS 1 (02/1)KERTAS 2 (02/2)KERTAS 1 (03/1)KERTAS 2 (03/2)
Jenis Instrumen Ujian BertulisUjian BertulisUjian Lisan (Bertutur)Ujian Lisan (Mendengar)
 Jenis Item bullet pointObjektif Aneka Pilihan (OAP)
bullet pointObjektif Pelbagai Bentuk (OPB)
bullet pointSubjektif Respon Terhad
bullet pointSubjektif Respon Terhad
bullet pointSubjektif Respons Terbuka
Subjektif Respons Terbukabullet pointObjektif Aneka Pilihan
bullet pointObjektif Pelbagai Bentuk
bullet pointSubjektif Respons Terhad
Bentuk Tugasan IndividuIndividuKumpulanIndividu
 Bahagian/Bilangan Soalanbullet pointBahagian A:
20 soalan OAP sistem bahasa pemahaman teks
bullet pointBahagian B:
Soalan 1: OPB sistem bahasa
Soalan 2: Subjektif pemahaman petikan
Soalan 3: Subjektif novel
bullet pointBahagian C:
2 soalan (Jawab 1 soalan):
Subjektif pemindahan maklumat
Jumlah: 3 bahagian
Jawab semua soalan bahagian A dan bahagian B serta satu soalan daripada bahagian C
Bahagian A:
Subjektif penulisan
bullet pointSebuah karangan pendek
Bahagian B:
3 soalan (Jawab 1 soalan sahaja): Subjektif penulisan
bullet pointSebuah karangan
Jumlah: 2 bahagian
Jawab semua soalan Bahagian A dan satu soalan daripada Bahagian B
bullet point24 tajuk berdasarkan 8 tema
bullet pointPilih 1 tajuk untuk perbincangan kumpulan
bullet pointSubjektif
bullet point20 soalan
bullet pointObjektif
bullet pointSubjektif
Jumlah Markahbullet pointBahagian A: 20 markah
bullet pointBahagian B: 25 markah
bullet pointBahagian C: 15 markah
bullet pointBahagian A: 10 markah
bullet pointBahagian B: 30 markah
30 markah20 markah
 Tempoh Ujian 1 jam 30 minit1 jam10 – 12 minit30 minit
 Konstrukbullet pointPengetahuan sistem bahasa
bullet pointKemahiran membaca dan memahami
bullet pointKemahiran memindahkan maklumat
bullet pointKemahiran menulis
bullet pointKemahiran kreatif dan apresiasi bahasa 
bullet pointPengetahuan sistem bahasa
bullet pointKemahiran membaca dan memahami
bullet pointKemahiran memindahkan maklumat
bullet pointKemahiran menulis
bullet pointKemahiran kreatif dan apresiasi bahasa
Kemahiran lisan-Bertutur dan berbincangKemahiran lisan-Mendengar dan memahami
Kaedah Penskoranbullet pointDikotomus
bullet pointAnalitik
bullet pointHolistik
bullet pointDikotomus
bullet pointAnalitik
bullet pointHolistik
bullet pointDikotomus
bullet pointAnalitik
bullet pointHolistik
bullet pointDikotomus
bullet pointAnalitik
bullet pointHolistik
BAHASA INGGERIS
PERKARAKERTAS 1 (12/1)KERTAS 2 (12/2)KERTAS 3 (12/3)KERTAS 4 (12/4)
Jenis Instrumen Ujian Bertulis:
Pemahaman (Reading and use of English)
Ujian Bertulis:
Penulisan (Writing)
Ujian Lisan (Speaking)Ujian Lisan (Listening)
 Jenis Item bullet pointObjektif Aneka Pilihan (OAP)
bullet pointObjektif Pelbagai Bentuk (OPB)
bullet pointSubjektif Respon Terhad
bullet pointSubjektif Respon Terhad
bullet pointSubjektif Respons Terbuka
bullet pointSubjektif Respons Terbuka
bullet pointSubjektif Respons Terhad
bullet pointObjektif Aneka Pilihan
bullet pointObjektif Pelbagai Bentuk
Bentuk Tugasan IndividuIndividuBerpasanganIndividu
 Bahagian/Bilangan Soalanbullet pointBahagian 1:
Short text MCQ
8 soalan (OAP)
bullet pointBahagian 2:
Error correction
8 soalan (OPB)
bullet pointBahagian 3:
Information transfer 8 soalan (OPB)
bullet pointBahagian 4:
Short answer
10 soalan (OPB & subjektif respon terhad)
bullet pointBahagian 5:
Matching (Gapped text)
6 soalan (OPB)
bullet pointBahagian 1:
Short communicative message
1 soalan (subjektif respons terhad)
bullet pointBahagian 2:
Notes expansion
1 soalan (Subjektif respon terbuka)
bullet pointBahagian 1:
Interview
2 soalan untuk setiap calon (Subjektif respons terhad)
bullet pointBahagian 2:
Individual prompt-card story (Story telling)
1 soalan untuk setiap calon (Subjektif respons terhad)
bullet pointBahagian 3: Discussion task
1 soalan untuk kedua-dua calon
bullet pointBahagian 1:
3 option visual MCQ
5 soalan (OAP)
bullet pointBahagian 2:
Matching (Sequencing)
5 soalan (OPB)
bullet pointBahagian 3:
3 option MCQ (With text)
5 soalan (OAP)
bullet pointBahagian 4:
Note completion-monologue
5 soalan (OPB)
bullet pointBahagian 5:
Note completion-dialogue
5 soalan (OPB)
Jumlah Markahbullet pointBahagian 1: 8 markah
bullet pointBahagian 2: 8 markah
bullet pointBahagian 3: 8 markah
bullet pointBahagian 4: 10 markah
bullet pointBahagian 5: 6 markah
Jumlah: 40 markah
bullet pointBahagian 1: 20 markah
bullet pointBahagian 2: 20 markah
Jumlah: 40 markah
bullet pointPemeriksa 1: 15 markah
bullet pointPemeriksan 2: 5 markah
(Interlokutor)
Jumlah: 20 markah
bullet pointBahagian 1: 5 markah
bullet pointBahagian 2: 5 markah
bullet pointBahagian 3: 5 markah
bullet pointBahagian 4: 5 markah
bullet pointBahagian 5: 5 markah
Jumlah: 25 markah
 Tempoh Ujian 1 jam 15 minit1 jam11 minit35 minit
 Konstrukbullet pointPengetahuan sistem bahasa
bullet pointKemahiran membaca dan memahami
bullet pointKemahiran memindahkan maklumat 
bullet pointKemahiran menulis
bullet pointKemahiran kreatif dan apresiasi bahasa
Kemahiran BertuturKemahiran Mendengar
Kaedah Penskoranbullet pointDikotomus
bullet pointAnalitik
bullet pointAnalitik
bullet pointHolistik
bullet pointAnalitik
bullet pointHolistik
bullet pointDikotomus
Wajaran25%25%25%25%
SEJARAH
PERKARAKETERANGANKETERANGAN
Jenis Instrumen Ujian BertulisKerja kursus (Sekolah)
 Jenis Item bullet pointObjektif Aneka Pilihan (OAP)
bullet pointSubjektif Respons Terbuka
bullet pointSubjektif Respon Terhad
bullet pointTugasan
Bilangan Soalanbullet pointBahagian A:
20 soalan OAP (Jawab semua soalan)
bullet pointBahagian B:
4 soalan subjektif (Jawab semua soalan)
bullet pointBahagian C:
4 soalan subjektif (Jawab 2 soalan)
Satu tugasan
 Jumlah Markahbullet pointBahagian A:
20 markah
bullet pointBahagian B:
40 markah
bullet pointBahagian C:
40 markah
Jumlah: 100 markah
Jumlah: 100 markah
Wajaran80%20%
 Tempoh Ujian 2 jamTingkatan 3
 Konstrukbullet pointMengingat
bullet pointMemahami
bullet pointMengaplikasi
bullet pointMenganalisis
bullet pointMenilai
bullet pointMenjana idea
Kaedah Penskoranbullet pointDikotomus
bullet pointAnalitik
bullet pointRubrik penskoran
GEOGRAFI
PERKARAKETERANGANKETERANGAN
Jenis Instrumen Ujian BertulisKerja kursus (Sekolah)
 Jenis Item bullet pointObjektif Aneka Pilihan (OAP)
bullet pointSubjektif Respons Terbuka
bullet pointSubjektif Respon Terhad
bullet pointTugasan
Bilangan Soalanbullet pointBahagian A:
20 soalan OAP (Jawab semua soalan)
bullet pointBahagian B:
4 soalan subjektif (Jawab semua soalan)
bullet pointBahagian C:
4 soalan subjektif (Jawab 3 soalan)
Satu tugasan
 Jumlah Markahbullet pointBahagian A:
20 markah
bullet pointBahagian B:
50 markah
bullet pointBahagian C:
30 markah
Jumlah: 100 markah
Jumlah: 100 markah
Wajaran80%20%
 Tempoh Ujian 2 jamTingkatan 3
 Konstrukbullet pointMengingat dan memahami
bullet pointMengaplikasi
bullet pointMenganalisis
bullet pointMenilai
bullet pointMencipta
Kaedah Penskoranbullet pointDikotomus
bullet pointAnalitik
bullet pointRubrik penskoran
BAHASA ARAB
PERKARAKETERANGANKETERANGAN
Jenis Instrumen Ujian BertulisKerja lisan(Sekolah)
bullet pointMendengar
bullet pointBertutur
 Jenis Item bullet pointObjektif Aneka Pilihan (OAP)
bullet pointObjektif pelbagai bentuk (OPB)
bullet pointSubjektif Respons Terbuka
bullet pointSubjektif Respon Terhad
bullet pointTugasan
Bilangan Soalanbullet pointBahagian A:
20 soalan OAP
Pengetahuan sistem bahasa
bullet pointBahagian B:
Sistem bahasa
3 soalan OPB dan subjektif
bullet pointBahagian C:
Pemahaman teks
7 soalan subjektif
bullet pointBahagia D:
Pemindahan maklumat
5 soalan subjektif
bullet pointBahagia E:
Penulisan karangan
3 soalan subjektif (Jawab 1 soalan)
 Jumlah Markahbullet pointBahagian A:
20 markah
bullet pointBahagian B:
30 markah
bullet pointBahagian C:
15 markah
bullet pointBahagian D:
15 markah
bullet pointBahagian E:
20 markah
Jumlah: 100 markah
bullet pointMendengar: 30 markah
bullet pointBertutur: 20 markah
Jumlah: 100 markah
Wajaran80%20%
 Tempoh Ujian 2 jamTingkatan 3
 Konstrukbullet pointPengetahuan sistem bahasa
bullet pointKemahiran memahami dan membaca
bullet pointKemahiran menulis
bullet pointKemahiran kreatif dan apresiasi bahasa
bullet pointKemahiran mendengar
bullet pointKemahiran bertutur
Kaedah Penskoranbullet pointDikotomus
bullet pointAnalitik dan holistik
bullet pointAnalitik
bullet pointHolistik
BAHASA CINA, BAHASA TAMIL, BAHASA PUNJABI, BAHASA IBAN, BAHASA KADAZANDUSUN, BAHASA SEMAI
PERKARAKETERANGAN
Jenis Instrumen Ujian Bertulis
 Jenis Item bullet pointObjektif Aneka Pilihan (OAP)
bullet pointObjektif pelbagai bentuk (OPB)
bullet pointSubjektif Respons Terbuka
bullet pointSubjektif Respon Terhad
Bilangan Soalanbullet pointBahagian A:
Sistem bahasa dan pemahaman
20 soalan OAP
bullet pointBahagian B:
Sistem bahasa dan pemahaman
3-10 soalan
bullet pointBahagian C:
Pemahaman teks
2-7 soalan
bullet pointBahagia D:
Pemindahan maklumat
1-5 soalan
bullet pointBahagia E:
Penulisan karangan
3 soalan subjektif (Jawab 1 soalan)
 Jumlah Markahbullet pointBahagian A:
20 markah
bullet pointBahagian B:
20-25 markah
bullet pointBahagian C:
15 markah
bullet pointBahagian D:
10-15 markah
bullet pointBahagian E:
30 markah
Jumlah: 100 markah
Tempoh Ujian2 jam
Konstrukbullet pointPengetahuan sistem bahasa
bullet pointKemahiran memahami dan membaca
bullet pointKemahiran menulis
bullet pointKemahiran kreatif dan apresiasi bahasa
Kaedah Penskoranbullet pointDikotomus
bullet pointAnalitik
bullet pointHolistik
PENDIDIKAN ISLAM
PERKARAKETERANGANKETERANGAN
Jenis Instrumen Ujian BertulisUjian amali (Sekolah)
 Jenis Item bullet pointObjektif Aneka Pilihan (OAP)
bullet pointObjektif pelbagai bentuk (OPB)
bullet pointSubjektif Respons Terbuka dan Subjektif Respon Terhad
bullet pointSubjektif berstruktur
bullet pointTugasan amali
Bilangan Soalanbullet pointBahagian A:
20 soalan OAP
bullet pointBahagian B:
Bidang Al-quran dan hadis/jawi
2 soalan Objektif dan subjektif
bullet pointBahagian C:
Bidang akidah
1 soalan subjektif dan objektif
bullet pointBahagia D:
Bidang feqah
1 soalan subjektif dan objektif
bullet pointBahagia E:
Bidang sirah, tamadun islam dan akhlak islamiah
1 soalan subjektif dan objektif
 Jumlah Markahbullet pointBahagian A:
20 markah
bullet pointBahagian B:
20 markah
bullet pointBahagian C:
20 markah
bullet pointBahagian D:
20 markah
bullet pointBahagian E:
20 markah
Jumlah: 100 markah
Jumlah: 100 markah
Wajaran80%20%
 Tempoh Ujian 2 jamTingkatan 3
 Konstrukbullet pointMengingati
bullet pointMemahami
bullet pointMengaplikasi
bullet pointKemahiran tilawah
bullet pointKemahiran amali dan fardhu ain
Kaedah Penskoranbullet pointDikotomus
bullet pointAnalitik dan holistik
bullet pointRubrik penskoran
MATEMATIK
PERKARAKETERANGAN
Jenis Instrumen Ujian Bertulis
 Jenis Item bullet pointObjektif Aneka Pilihan (OAP)
bullet pointObjektif pelbagai bentuk (OPB)
bullet pointSubjektif Respon Terhad
Bilangan Soalanbullet pointBahagian A:
20 soalan OAP
bullet pointBahagian B:
5 soalan OPB
bullet pointBahagian C:
6 soalan subjektif
 Jumlah Markahbullet pointBahagian A:
20 markah
bullet pointBahagian B:
20 markah
bullet pointBahagian C:
60 markah
Jumlah: 100 markah
Tempoh Ujian2 jam
Konstrukbullet pointMengingati
bullet pointMemahami
bullet pointMengaplikasi
bullet pointMenyelesai masalah
Kaedah Penskoranbullet pointDikotomus
bullet pointAnalitik
SAINS
PERKARAKETERANGAN
Jenis Instrumen Ujian Bertulis
 Jenis Item bullet pointObjektif Aneka Pilihan (OAP)
bullet pointObjektif pelbagai bentuk (OPB)
bullet pointSubjektif Respon Terhad
bullet pointSubjektif respons terbuka
Bilangan Soalanbullet pointBahagian A:
20 soalan Objektif
bullet pointBahagian B:
5 soalan
bullet pointBahagian C:
6 soalan
 Jumlah Markahbullet pointBahagian A:
20 markah
bullet pointBahagian B:
20 markah
bullet pointBahagian C:
60 markah
Jumlah: 100 markah
Tempoh Ujian2 jam
Konstrukbullet pointMengingati
bullet pointMemahami
bullet pointMengaplikasi
bullet pointMenganalisis
bullet pointMenilai
bullet pointMencipta
Kaedah Penskoranbullet pointDikotomus
bullet pointAnalitik
bullet pointHolistik
SENI VISUAL
PERKARAKETERANGAN
Jenis Instrumen Tugasan amali
 Jenis Itembullet pointSubjektif respons terbuka
Bentuk Tugasanbullet point1 tugasan individu
bullet point1 tugasan berkumpulan
 Markahbullet pointBand 1-4 (Standard prestasi)
Tempoh Ujianbullet pointPentaksiran sekolah: Berterusan (Tingkatan 1-3)
bullet pointPentaksiran pusat: Februari-Julai (Tingkatan 3)
Wajaranbullet pointKognitif-30%
bullet pointKemahiran-60%
bullet pointNilai-10%
KonstrukKognitif
bullet pointMengetahui
bullet pointMengaplikasi
bullet pointMemahami
bullet pointMenganalisis
bullet pointMenilai
bullet pointMencipta
Kemahiran
bullet pointImitasi
bullet pointManipulasi
bullet pointKetepatan
bullet pointArtikulasi
bullet pointNaturalisasi
Nilai
bullet pointPenerimaan
bullet pointBertindak balas
bullet pointPenilaian
bullet pointPengorganisasian
bullet pointPerwatakan berdasarkan nilai
Kaedah Penskoranbullet pointMerujuk standard prestasi
SENI TARI
PERKARAKETERANGAN
Jenis Instrumen Tugasan amali (Projek)
 Jenis Itembullet pointSubjektif respons terbuka
Bentuk Tugasanbullet point1 tugasan individu
 Markahbullet pointBand 1-4 (Standard prestasi)
Tempoh Ujianbullet pointPentaksiran sekolah: Berterusan (Tingkatan 1-3)
bullet pointPentaksiran pusat: Februari-Julai (Tingkatan 3)
Wajaranbullet pointKognitif-30%
bullet pointKemahiran-60%
bullet pointNilai-10%
KonstrukKognitif
bullet pointMengetahui
bullet pointMengaplikasi
bullet pointMemahami
bullet pointMenganalisis
bullet pointMenilai
bullet pointMencipta
Kemahiran
bullet pointPergerakan asas
bullet pointPergerakan gabungan
bullet pointPersepsi
bullet pointTenaga
Nilai
bullet pointPenerimaan
bullet pointBertindak balas
bullet pointPenilaian
Kaedah Penskoranbullet pointMerujuk standard prestasi
SENI MUZIK
PERKARAKETERANGAN
Jenis Instrumen Tugasan amali (Projek)
 Jenis Itembullet pointSubjektif respons terbuka
Bentuk Tugasanbullet point1 tugasan individu
 Markahbullet pointBand 1-4 (Standard prestasi)
Tempoh Ujianbullet pointPentaksiran sekolah: Berterusan (Tingkatan 1-3)
bullet pointPentaksiran pusat: Februari-Julai (Tingkatan 3)
Wajaranbullet pointKognitif-30%
bullet pointKemahiran-60%
bullet pointNilai-10%
KonstrukKognitif
bullet pointMengetahui
bullet pointMengaplikasi
bullet pointMemahami
bullet pointMenganalisis
bullet pointMenilai
bullet pointMencipta
Kemahiran
bullet pointImitasi
bullet pointManipulasi
bullet pointKetepatan
bullet pointArtikulasi
Nilai
bullet pointPenerimaan
bullet pointBertindak balas
bullet pointPenilaian
bullet pointAmalan
Kaedah Penskoranbullet pointMerujuk standard prestasi
Individu: Pembentangan portfolio, amali berkaitan tugasan dan ujian bertulis yang dilaksanakan diperingkat pentaksiran sekolah
SENI TEATER
PERKARAKETERANGAN
Jenis Instrumen Tugasan amali (Projek)
 Jenis Itembullet pointSubjektif respons terbuka
Bentuk Tugasanbullet point1 tugasan individu
 Markahbullet pointBand 1-4 (Standard prestasi)
Tempoh Ujianbullet pointPentaksiran sekolah: Berterusan (Tingkatan 1-3)
bullet pointPentaksiran pusat: Februari-Julai (Tingkatan 3)
Wajaranbullet pointKognitif-30%
bullet pointKemahiran-60%
bullet pointNilai-10%
KonstrukKognitif
bullet pointMengetahui
bullet pointMengaplikasi
bullet pointMemahami
bullet pointMenganalisis
bullet pointMenilai
bullet pointMencipta
Kemahiran
bullet pointImitasi
bullet pointManipulasi
bullet pointKetepatan
bullet pointArtikulasi
Nilai
bullet pointPenerimaan
bullet pointBertindak balas
bullet pointPenilaian
bullet pointAmalan
Kaedah PenskoranMerujuk standard prestasi
Individu: Pembentangan portfolio, amali berkaitan tugasan dan ujian bertulis yang dilaksanakan diperingkat pentaksiran sekolah
ASAS SAINS KOMPUTER
PERKARAKETERANGANKETERANGAN
Jenis Instrumen Ujian BertulisKerja kursus (Sekolah)
 Jenis Item bullet pointObjektif Aneka Pilihan (OAP)
bullet pointObjektif pelbagai bentuk (OPB)
bullet pointSubjektif Respons Terbuka dan Subjektif Respon Terhad
bullet pointSubjektif berstruktur
bullet pointAmali/projek
Bilangan Soalanbullet pointBahagian A:
15 soalan OAP
bullet pointBahagian B:
20 soalan OPB
bullet pointBahagian C:
3 soalan subjektif
Satu amali/projek
 Jumlah Markahbullet pointBahagian A:
15 markah
bullet pointBahagian B:
55 markah
bullet pointBahagian C:
30 markah
Jumlah: 100 markah
Jumlah: 100 markah
Wajaran70%30%
 Tempoh Ujian 2 jamTingkatan 3
 Konstrukbullet pointMengingati
bullet pointMemahami
bullet pointMengaplikasi
bullet pointMenganalisis
bullet pointMenilai
bullet pointMencipta
 
Kaedah Penskoranbullet pointHolistik
bullet pointAnalitik
bullet pointRubrik penskoran
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
PERKARAKETERANGANKETERANGAN
Jenis Instrumen Ujian BertulisKerja kursus (Sekolah)
 Jenis Item bullet pointObjektif Aneka Pilihan (OAP)
bullet pointObjektif pelbagai bentuk (OPB)
bullet pointSubjektif Respons Terbuka
bullet pointSubjektif Respon Terhad
bullet pointSubjektif berstruktur
bullet pointAmali/projek
Bilangan Soalanbullet pointBahagian A:
15 soalan OAP
bullet pointBahagian B:
20 soalan OPB
bullet pointBahagian C:
3 soalan subjektif
Satu amali/projek
 Jumlah Markahbullet pointBahagian A:
15 markah
bullet pointBahagian B:
55 markah
bullet pointBahagian C:
30 markah
Jumlah: 100 markah
Jumlah: 100 markah
Wajaran70%30%
 Tempoh Ujian 2 jamTingkatan 3
 Konstrukbullet pointMengingati
bullet pointMemahami
bullet pointMengaplikasi
bullet pointMenganalisis
bullet pointMenilai
bullet pointMencipta
 
Kaedah Penskoranbullet pointHolistik
bullet pointAnalitik
bullet pointRubrik penskoran
Info LainInfo Lanjut
Klik LinkPortal Rasmi Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)
Klik LinkSurat Siaran LPKPM Format Instrumen PT3 Bagi Mata Pelajaran KSSM Mulai Tahun 2019
Close