Menu Bola

Contoh terkini format soalan ujian MEdSI Ijazah Sarjana Muda Pendidikan

03:25 GC.editor

Maklumat terkini telah dikemaskini pada 18 October 2018 jam 12:15 PM oleh GC.editor

Ujian Inventori Pemilihan Pendidik Malaysia atau Malaysian Educators Selection Inventory (MEdSI) merupakan suatu ujian pemilihan sebagai syarat kelayakan awal kemasukan ke Program Ijazah Muda Pendidikan bagi Lepasan STPM / Setaraf di Universiti Awam.

Ujian MEdSi bertujuan untuk mengetahui tahap keupayaan calon-calon bagi mengikuti Program Ijazah Muda Pendidikan selain kecenderungan calon guru dari segi personaliti, minat kerjaya, nilai Integriti dan kecerdasan emosi.

Perkara-perkara atau item-item dalam soalan Medsi telah digubal oleh Jawatankuasa Panel Penggubal Medsi yang terdiri daripada sekumpulan pakar dari institusi pengajian awam Malaysia.

Ujian Medsi merupakan tapisan awal, calon-calon mesti lulus dalam ujian Medsi ini bagi melayakan calon untuk dipanggil temuduga kemasukan ke Program Ijazah Muda Pendidikan di Universiti Awam (UA).

TERKINI CONTOH-CONTOH FORMAT SOALAN UJIAN MEDSI PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN

Soalan dalam ujian Medsi ini adalah berbentuk psikometrik. Lazimnya sebanyak 300 soalan merangkumi semua bahagian yang perlu dijawab oleh calon-calon dalam masa yang ditetapkan.

Soalan- soalan berbentuk psikometrik terbahagi kepada empat bahagian, antaranya seperti berikut.

GC Icon
Contoh Soalan Ujian Medsi
SOALAN UJIAN MEDSI
PerkaraItem
Bahagian 1Personaliti
Bahagian 2 Minat kerjaya
Bahagian 3 Nilai integriti
Bahagian 4Kecerdasan emosi
CONTOH-CONTOH SOALAN UJIAN MEDSI
Contoh Soalan Ujian Medsi 1
 Contoh Soalan Ujian Medsi 2
 Contoh Soalan Ujian Medsi 3
 Contoh Soalan Ujian Medsi 4
 Contoh Soalan Ujian Medsi 5
 Contoh Soalan Ujian Medsi 6
 Contoh Soalan Ujian Medsi 7
 Contoh Soalan Ujian Medsi 8