Menu Bola

Tarikh penting jadual pembayaran pencen 2018-2019 pesara kerajaan

11:06 GC.editor

Maklumat terkini telah dikemaskini pada 18 October 2018 jam 10:55 AM oleh GC.editor

Surat pekeliling / edaran Jabatan Perkhidmatan Persaraan berhubung dengan tarikh dan peraturan pembayaran pencen bulanan tahun 2018 yang baharu telah dikeluarkan.

Surat pekeliling tersebut adalah bertujuan untuk memaklumkan tarikh pembayaran pencen bulanan pesara kerajaan, Jabatan Perkhidmatan Awam bagi tahun 2018 dan peraturan yang perlu dipatuhi bagi memastikan penyediaan pencen bulanan dapat diuruskan dengan sempurna dan pencen bulanan dibayar mengikut tarikh yang telah ditetapkan.

TARIKH PENTING JADUAL PEMBAYARAN PENCEN BULANAN TAHUN 2018 PESARA KERAJAAN

Jadual bayaran pencen bulanan ini penting berikutan ia memudahkan anggota berpencen atau tanggungan / waris pesara merancang dan menguruskan perbelanjaan isi rumah dengan lebih teratur selain membuat simpanan kewangan peribadi.

Berikut adalah perincian tarikh bayaran pencen bulanan dalam jadual pembayaran pencen bulanan pesara kerajaan bagi tahun 2018.

JADUAL PEMBAYARAN PENCEN BULANAN PESARA KERAJAAN TAHUN 2018
Tahun Baru Cina 16 & 17 Februari
No 1JANUARINo 2FEBRUARINo 3MAC
18.1.2018
06.02.2018
21.03.2018
Hari Gawai 1 & 2 Jun
Hari Raya Aidilfitri 15 & 16 Jun
Hari Pesta  Kaamatan 30 & 31 Mei
No 4APRILNo 5MEINo 6JUN
19.4.2018
21.5.2018
04.06.2018
Hari Raya Aidiladha 22 Ogos
No 7JULAINo 8OGOSNo 9SEPTEMBER
16.07.2018
13.08.2018
20.09.2018
Hari Deepavali 6 November
No 10OKTOBERNo 11NOVEMBERNo 12DISEMBER
18.10.2018
21.11.2018
17.12.2018
Hari Krismas 25 Disember
Klik LinkSurat Pekeliling Terkini Jabatan Perkhidmatan Persaraan | Tarikh Dan Peraturan Pembayaran Pencen Bulanan Tahun 2018